Globalna Strategia Nadzoru nad Grypą na lata 2019-2030

Opublikowano w dniu: 19 marca 2019

Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2019 r. opublikowała Globalną Strategię Grypy na lata 2019-2030, której celem jest ochrona populacji ludzkiej we wszystkich krajach przed zagrożeniem grypą. Celem strategii jest zapobieganie grypie sezonowej, monitoring rozprzestrzenienia  się  grypy ze zwierząt na ludzi i przygotowanie do kolejnej pandemii.

Grypa stanowi poważne globalne zagrożenie dla zdrowia populacji ludzkiej w świecie. Wg danych WHO co roku szacuje się, że około 1 mld ludzi ulega zakażeniu, rejestruje się 3-5 mln ciężkich przypadków grypy i 290 000-650 000 zgonów  z powodu powikłań pogrypowych. WHO zaleca co sezonowe szczepienia przeciwko grypie jak największej liczbie populacji  jako najskuteczniejszy sposób zapobiegania grypie, a szczególnie dla osób z grup podwyższonego ryzyka i pracowników ochrony zdrowia. Globalna strategia grypy na lata 2019-2030 kładzie nacisk  na następujące elementy: opracowanie lepszych globalnych narzędzi do wykrywania, kontroli i leczenia grypy, takich jak: szczepionki, leki antygrypowe i leczenie, które będą udostępnione wszystkim krajom oraz budowanie silniejszych możliwości kraju w zakresie  nadzoru i reagowania  oraz stworzenie dostosowanego programu grypy, który przyczyni się do krajowej gotowości i bezpieczeństwa  zdrowotnego. Nowa strategia opiera się na sprawdzonym  od 65 lat Global Influenza Surveillance and Response System, składający się z 6 – WHO Collaborating Centers i 144 – National Influenza Center współpracujących w celu monitorowania trendów sezonowych i wirusów potencjalnie pandemicznych. System ten stanowi kamień węgielny globalnego systemu ostrzegania o grypie.

Materiały źródłowe

WHO launches new global influenza strategy. 11 March 2019. News Release

Geneva

pokaż więcej
Autor
Lidia Brydak
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading