Jakie argumenty przemawiają za uzupełnieniem drugiej dawki szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce?

Cykl szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce składa się z dwóch dawek szczepionki MMR: pierwszej w 13.-15. miesiącu życia i drugiej w 6. roku życia (od 2019 roku; wcześniej drugą dawkę podawano w 10. roku życia). Dwie dawki szczepionki zapewniają ochronę przed zachorowaniem. Osoby (w tym dzieci) szczepione tylko jedną dawką mogą zachorować po kontakcie z wirusem odry. Ponadto uzyskanie odporności na świnkę wymaga podania 2 dawek szczepionki MMR.

  • Czy odra nadal występuje?

Tak, odry nie udało się jeszcze wyeliminować. Obecnie jest to w Polsce rzadka choroba (dzięki prowadzonym od lat szczepieniom), jednak w latach 2018-2019 obserwowano znaczny wzrost liczby zachorowań.

  • Czy dziecko szczepione 1 dawką szczepionki MMR może zachorować na odrę?

Tak. Jest to na pewno mniej prawdopodobne niż w przypadku dziecka nieszczepionego, ale ryzyko nadal istnieje. Podczas ostatniej epidemii odry (2018-2019) chorowały również osoby, w tym dzieci, szczepione tylko jedną dawką MMR. Dlatego podjęto decyzję o przesunięciu drugiej dawki szczepienia MMR z 10. na 6. rok życia. Warto wiedzieć, że obecnie w Polsce trudno liczyć na tzw. odporność zbiorowiskową względem odry, bo odsetek zaszczepionych dzieci nie przekracza wymaganego progu powyżej 95%. Zatem tylko osoby w pełni zaszczepione mają ochronę przed zachorowaniem.

  • Czy uzyskanie ochrony przed pozostałymi chorobami – świnką i różyczką – również wymaga podania 2 dawek szczepionki MMR?

Osoby szczepione 1 dawką MMR uważa się za uodpornione na różyczkę, natomiast odporność na świnkę uzyskuje się po 2 dawkach szczepionki.

  • Kiedy uzupełnić zaległą drugą dawkę szczepionki MMR?

Możliwie jak najszybciej. Według zapisu w Programie Szczepień Ochronnych najpóźniej do 19. roku życia, ale odkładanie tego w czasie nie leży w interesie zdrowotnym dziecka. Ze względu na zmianę terminu podania 2. dawki MMR, może się to wydawać nieco skomplikowane. Dla dzieci, które w 2019 (w którym wprowadzono zmianę)  oraz w 2020 i 2021 roku były w 6. roku życia i nie otrzymały 2. dawki, obecnie ta dawka jest zaległa i powinna być podana w możliwie najkrótszym czasie. Podobnie jest u dzieci, które obecnie skończyły 10. rok życia i nie były szczepione 2. dawką. Dzieci urodzone w 2013 roku będą planowo szczepione 2. dawką w 2022 roku.

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2021

Powiązane artykuły:

Jaki jest stan zaszczepienia przeciw odrze w Polsce?

Materiały źródłowe
pokaż więcej
Autor
Ewa Talarek
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading