Jaki odstęp obowiązuje między donosową szczepionką przeciw grypie a MMR?

 

  • Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi szczepień, między podaniem dwóch różnych szczepionek „żywych” podawanych we wstrzyknięciu należy zachować minimalny odstęp 4 tyg. Zasada ta ma zastosowanie również do szczepionki przeciw grypie podawanej donosowo.
  • Donosowa szczepionka przeciw grypie FluenzTetra oraz szczepionka MMR przeciw odrze, śwince i różyczce należą do kategorii szczepionek „żywych”.
  • Najlepszym rozwiązaniem jest szczepienie tego samego dnia. Jeżeli jest to niemożliwe, w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka niekorzystnej interakcji, pomiędzy podaniem donosowej szczepionki przeciw grypie oraz szczepionki MMR zalecany jest odstęp co najmniej 4 tyg.
  • Wyjątkiem od zasady zachowania minimalnego odstępu 4 tyg. między podaniem dwóch różnych szczepionek „żywych” są szczepionki podawane doustnie (np. przeciw rotawirusom lub szczepionka Ty21a przeciw durowi brzusznemu), które można podawać jednocześnie z innymi „żywymi” szczepionkami (donosowymi lub we wstrzyknięciu) lub w dowolnym odstępie przed szczepieniem „żywymi” szczepionkami albo po nim.
  • Jeżeli odstęp czasu pomiędzy podaniem szczepionek „żywych”, których nie podano podczas jednej wizyty, jest krótszy niż 4 tygodnie, dawkę szczepionki podanej w drugiej kolejności należy uznać za nieważną i powtórzyć. Nie ma tutaj zastosowania zasada 4 dni, dotycząca skrócenia minimalnego odstępu między dawkami.

Pomiędzy podaniem dwóch różnych szczepionek „żywych” podawanych we wstrzyknięciu należy zachować minimalny odstęp 4 tyg. Zasada ta ma zastosowanie również do szczepionki przeciw grypie podawanej donosowo.

Tylko doustne szczepionki „żywe” mogą być podawane w dowolnym czasie od żywych donosowych i we wstrzyknięciach.

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2022

Powiązane artykuły:

Jakie są ogólne zasady stosowania szczepionek?

Materiały źródłowe

Kroger A., Bahta L., Hunter P. General Best Practice Guidelines for Immunization (Updated May 4, 2021) www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html (updated March 15, 2022).

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading