Jak zgłosić szczepienie p/COVID-19 wykonane zagranicą?

Osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 zagranicą, która chce otrzymać dawkę przypominającą w Polsce oraz Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC) powinna zgłosić się do punktu szczepień wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczepienia przeciw COVID-19 przyjęte poza granicami Polski można zarejestrować w wybranym punkcie szczepień.

Osoba zaszczepiona zagranicą, która nie ma jeszcze wydanego certyfikatu UCC powinna przedstawić w punkcie szczepień wymagane dokumenty:

  1. Oryginał i kopię dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia.
  2. Tłumaczenie przysięgłe dokumentu, o którym mowa w pkt 1.
  3. Podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dostarczone dokumenty (za wyjątkiem oryginału zaświadczenia) włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Osoba, która posiada certyfikat UCC wydany w innym kraju, może poprosić o wprowadzenie danych o szczepieniu do krajowego systemu ewidencji szczepień w Polsce.

W tym celu należy zgłosić się do wybranego punktu szczepień i przedstawić:

  1. Oryginał i kopię UCC, potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju. Nie wymaga się, aby certyfikat UCC był tłumaczony na język polski.
  2. Podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kopię UCC włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Niezbędne jest przedstawienie UCC potwierdzającego przyjęcie każdej z dawek szczepionki p/COVID-19.

Szczegóły w komunikacie Ministra Zdrowia oraz na oficjalnej stronie poświęconej szczepieniom p/COVID-19.   

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2021

Powiązane artykuły:

Komunikat MZ w sprawie uznania szczepienia przeciw COVID-19 wykonanego poza granicami Polski oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 z uwzględnieniem dawki przypominającej

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading