Jak wygląda schemat szczepienia przeciw COVID-19 osób z zaburzeniami odporności?

Osoby z chorobami towarzyszących, np. onkologicznymi lub z powodu przyjmowanych leków immunosupresyjnych mogą słabiej odpowiadać na szczepienie.

Osoby z zaburzeniami odporności powinny zostać zaszczepione 3 dawkami szczepionki w schemacie podstawowym oraz dwoma dawkami przypominającymi (łącznie 5 dawek szczepionki).

 

Osoby z ciężkimi zaburzeniami odporności:

 • wynikającymi z leczenia przeciwnowotworowego,
 • po przeszczepie,
 • z umiarkowanym lub ciężkim zespołem pierwotnych niedoborów odporności,
 • zakażone wirusem HIV,
 • leczone dużymi dawkami kortykosteroidów lub lekami hamującymi odpowiedź immunologiczną,
 • dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek,

należą do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Ze względu na chorobę podstawową mogą słabiej odpowiadać na szczepienie przeciw COVID-19 i odpowiedź odpornościowa na podstawowe szczepienie (2 lub 1 dawka w zależności od preparatu) w tej grupie, z wysokim prawdopodobieństwem jest niewystarczająca.

Stąd też zaleca się aby osoby ze wskazanych grup ryzyka były szczepione przeciw COVID-19 w schemacie, który obejmuje podanie łącznie 5 dawek szczepionki:

szczepienie podstawowe:

 • 2 dawki podane zgodnie ze wskazaniami dla wieku,
 • dawka dodatkowa (inaczej uzupełniająca) podana po co najmniej 28 dniach od drugiej dawki szczepionki.

szczepienie przypominające:

 • 1. dawka podana po co najmniej 3 miesiącach od podania dawki dodatkowej,
 • 2. dawka podana po co najmniej 3 miesiącach od podania pierwszej dawki przypominającej.

Dodatkową dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po zakończeniu realizacji schematu szczepienia pierwotnego przeciw COVID-19.

 • podajemy szczepionkę Comirnaty (Pfizer-BioNTech) (pełna dawka 30 µg- 0,3 ml)
 • lub szczepionkę Spikevax (Moderna) (pełna dawka 100 µg- 0,5 ml), z uwzględnieniem w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym,

Jako dawkę przypominającą u osób z zaburzeniami odporności w wieku ≥ 12 lat można stosować szczepionki:

 • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) (pełna dawka 30 µg- 0,3 ml)
 • Spikevax (Moderna) (połowa dawki 50 µg- 0,25 ml)

Osoby z ciężkimi zaburzeniami odporności szczepione są z wyboru szczepionkami mRNA. Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen może być jedynie warunkowo podana jako heterologiczna dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym z dawką dodatkową, wykonanym szczepionką mRNA przeciw COVID-19 u osób powyżej 18 r.ż.

Szczepienia u osób z zaburzeniami odporności są dobrze tolerowane. Rodzaje i częstość występowania działań niepożądanych po szczepieniu jest podobna jak w ogólnej populacji.

Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki dodatkowej oraz przypominającej.

Ostatnia aktualizacja: 26 września 2022

Powiązane artykuły:

Dodatkowa dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla osób z zaburzeniami odporności

Materiały źródłowe

Komunikat nr 21 Ministra Zdrowia w sprawie dawki przypominającej (czwartej) dla osób zaszczepionych dawką dodatkową przeciw COVID-19. 08/02/2022.

 

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading