Jak będą realizowane szczepienia przeciw grypie w sezonie 2022/2023?

Kluczowe informacje na temat sposobu realizacji szczepień przeciw grypie w sezonie 2022/2023 dostępne są w dwóch dokumentach udostępnionych przez Ministra Zdrowia:

Nie ulegają zmiany zasady refundacji szczepionek przeciw grypie.

Od 1 września wchodzi w życie zarządzenie Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące szczepienia przeciwko grypie w sezonie 2022/2023. Określa wysokość stawki i zasady wykonywania usługi.

Zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na jego podstawie podmioty wykonujące działalność leczniczą, które udzielają świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID19, a także apteki ogólnodostępne realizujące szczepienia przeciw COVID-19, otrzymają środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie szczepień przeciwko grypie w sezonie 2022/2023.

Usługa szczepienia przeciwko grypie obejmuje:

  • kwalifikację w elektronicznej Karcie Szczepień, którą może przeprowadzić lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta (u osób pełnoletnich),
  • wykonanie szczepienia przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego, higienistkę szkolną, lekarza dentystę, farmaceutę, fizjoterapeutę oraz diagnostę laboratoryjnego, posiadających dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia w zakresie szczepień ochronnych lub posiadających co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych, w tym szczepień przeciw COVID-19.

W związku z powyższym w zarządzeniu wprowadzono dedykowany produkt rozliczeniowy: 99.03.0806 Szczepienie ochronne przeciwko grypie o wartości 21,83 zł. Wartość ta obejmuje: kwalifikację oraz wykonanie szczepienia przez osobę uprawnioną.

Do zrealizowania szczepienia potrzebne jest wystawienie recepty (również na szczepionki dostępne bezpłatnie lub w ramach refundacji) i jej zrealizowanie w aptece.

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2022