Czy szczepionki mogą wywoływać zespół nagłego zgonu niemowląt?

Zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS- sudden infant death syndrome) to nagły i nieoczekiwany zgon dziecka w pierwszym roku życia, którego przyczyny nie można wyjaśnić mimo dokładnych poszukiwań, w tym oględzin miejsca zdarzenia, badania autopsyjnego oraz analizy wywiadu medycznego. SIDS często występuje w okresie ponoworodkowym, między 2. a 3. miesiącem życia dziecka. W tym czasie dzieci są często szczepione. Zbieżność czasowa tych dwóch wydarzeń może powodować u rodziców łączenie obu wydarzeń. Hipoteza ta została dokładnie zbadana. Wieloletnie badania epidemiologiczne, patomorfologiczne, dociekania etiopatogenetyczne, obserwacje środowiskowe i badania doświadczalne nie potwierdzają takiego związku.

  • W ciągu ostatnich 20-30 lat wiele prawidłowo przeprowadzonych badań potwierdziło związek między SIDS a kilkoma czynnikami ryzyka, tj. pozycja spania, boczne ułożenie niemowlęcia w czasie snu,, przegrzanie niemowląt, narażenie na dym tytoniowy. Żadne z tych badań nie potwierdziło związku między szczepieniami a SIDS.
  • W 2017 roku w czasopiśmie JAMA Pediatrics opublikowano badanie przeglądowe uwzględniające analizę czynników ryzyka związanych z SIDS. Uwzględniono wiele badań i analiz przeprowadzonych w ramach nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi w Stanach Zjednoczonych. Nie wykazano związku między szczepieniami a SIDS.
  • W badaniu Vennemann i wsp. (2007) wykazano, że ryzyko wystąpienia SIDS u dzieci zaszczepionych było o połowę mniejsze; nie potwierdzono tego w innych doniesieniach.
  • Na podstawie wiarygodnych badań epidemiologicznych na listę czynników ryzyka wystąpienia SIDS wpisano: pozycję leżącą na brzuszku w czasie snu dziecka, narażenie na dym tytoniowy, w tym szczególnie palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży, niską masę urodzeniową, wcześniactwo, przegrzanie, a szczególnie współwystępowanie tych czynników.

Źródła:

  • Brotherton JM, Hull BP, Hayen E i wsp. Probability of coincident vaccination in the 24 or 48 hours preceding sudden infant death syndrome death in Australia. Pediatrics 2005;115:e643-6.
  • Carlin RF, Moon RY. Risk factors, protective factors, and current recommendations to reduce sudden infant death syndrome: a review. JAMA Pediatrics 2017;171:175–80.
  • Kuhnert R, Schlaud M, Poethko-Muller C, et al. Reanalyses of case–control studies examining the temporal association between sudden infant death syndrome and vaccination. Vaccine 2012;30:2349-56
  • Vennemann MM, Hoffgen M, Bajanowski T, et al. Do immunisations reduce the risk for SIDS? A meta-analysis. Vaccine 2007;25:4875-9.
  • Brooke H, Gibson A,, Tappin D, Brown H. Case-control study of sudden infant death syndrome in Scotland. British Medical Journal, 1997; 314: 1516-1520.
  • AAP task force on sudden infant death syndrome. SIDS and other sleep-related infant deaths: updated 2016 recommendations for a safe infant sleeping environment. Pediatrics, 2016; 138 (5): e20 162938.
Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Powiązane artykuły:

Bezpieczeństwo szczepień

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading