Czy można opóźniać podanie szczepionki przeciw odrze aż dziecko będzie starsze?

Szczepienia przeciw odrze realizowane są w schemacie 2 dawkowym. W Polsce pierwszą dawkę podajemy w 13-14 miesiącu życia, a drugą w 10 roku życia dziecka. Szczepienie przeciw odrze realizowane jest przy użyciu szczepionki typu MMR przeciw odrze, śwince i różyczce.  Szczepionka ta cechuje się wysoką skutecznością w ochronie przed odrą, wynoszącą po pierwszej dawce do 95% i po drugiej dawce sięgającej nawet 99%.

Odra jest bardzo groźną chorobą, zwłaszcza dla małych dzieci. Ciężki przebieg choroby i powikłania są tym niebezpieczniejsze im choruje młodsze dziecko. Na odrę najciężej chorują niemowlęta w wieku od 6 do 14 mies. życia oraz dzieci w wieku do 15 lat. Przykładem ciężkiego powikłania w przebiegu odry jest zapalenie mózgu występujące z częstością  1 przypadek/1 000 chorych dzieci. Najbardziej dramatyczne w przebiegu jest podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE), czyli odległe powikłanie odry prowadzące do zgonu. Czynnikiem ryzyka wystąpienia SSPE jest przechorowanie odry przed ukończeniem 2. roku życia, a jeszcze częściej przed ukończeniem 1 r.ż. Z oceny częstości zachorowań na odrę w poszczególnych grupach wieku oraz występujących powikłań wynika, że szczepienie przeciw odrze powinno być zrealizowane tak wcześnie jak to tylko możliwe.

Ważnym aspektem związanym ze szczepieniem przeciw odrze jest również bezpieczeństwo szczepienia. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce ma zaakceptowany profil bezpieczeństwa potwierdzony w wielokrotnie powtarzanych badaniach opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych przez duże zespołu badawcze z różnych krajów.

Opóźnianie szczepień przeciw odrze nie jest bezpieczną opcją o czym świadczą również wyniki retrospektywnego badania oceniającego zależność pomiędzy wiekiem wykonania pierwszego szczepienia przeciw odrze a ryzykiem wystąpienia drgawek gorączkowych w 2 tyg. po szczepieniu przeprowadzonym  w grupie ponad 840 000 dzieci w wieku 12-23 mies. Wykazano, że opóźnienie podania pierwszej dawki szczepienia przeciw odrze wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek gorączkowych po szczepieniu.

  • Dzieci przed ukończeniem 1 roku życia są narażone na najcięższy przebieg odry i dramatyczne powikłania.
  • Przeciw odrze szczepimy tak szybko jak to jest możliwe, generalnie po ukończeniu przez dziecko 1 roku życia.
Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Powiązane artykuły:

Odra

Materiały źródłowe
  • Demicheli V. i wsp. Vaccines for Measles, Mumps and Rubella in Children. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15.
  • Feemster K.A., Offit P. Delaying vaccination is not a safer choice. JAMA Pediatr. 2013, 167, 1097-8.
  • Jain A i wsp. Autism Occurrence by MMR Vaccine Status among US Children with Older Siblings with and without Autism. JAMA 2015;313(15):1534-40.
  • Rowhani-Rahbar A. i wsp. Effect of age on the risk of fever and seizures following immunization with measles-containing vaccines in children. JAMA Pediatr., 2013; 167: 1111–1117.
  • Taylor L.E. i wsp. Vaccines Are Not Associated with Autism: An Evidence-based Meta-analysis of Case-control and Cohort Studies. Vaccine 2014;32(29):3623–9.
  • Wendorf K.A. i wsp. Subacute sclerosing panencephalitis: the devastating measles complication that might be more common than previously estimated. Clin Infect Dis, 2017; 65: 226-232.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading