Czy osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 za granicą może uzyskać Unijny Certyfikat COVID?

Tak, osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 za granicą może uzyskać zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 w postaci Unijnego Certyfikatu COVID (UCC).

Unijny Certyfikat COVID może uzyskać osoba zaszczepiona szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub szczepionką znajdującą się w Wykazie i wyłącznie w kraju również uwzględnionym w Wykazie dla tej szczepionki. Jest to wykaz szczepionek stosowanych w krajach poza UE, które uznano za odpowiadające szczepionkom dopuszczonym do obrotu przez Europejską Agencję Leków. Osoba zaszczepiona którąkolwiek ze szczepionek z wykazu, po co najmniej 14 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia, ma statut osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19. Może ubiegać się o wydanie Certyfikatu UCC.

W tym celu należy przedstawić podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciw COVID-19:
• oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu przeciw COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki,
• tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego,
• oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem UCC.

Wykaz odpowiedników szczepionek przeciw COVID-19 dla szczepionek dopuszczonych do obrotu w EU i podawanych w Polsce prowadzi Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB. Wykaz jest dostępny:

Oznaczenie „WHO” oraz „WHO Emergency Use Listing Procedure (EUL) ”w wykazie ma charakter informacyjny i oznacza, że dana szczepionka została po ocenie rekomendowana odpowiednio do stosowania lub do stosowania w nagłych przypadkach przez Światową Organizację Zdrowia. Wykaz będzie uaktualniany.

Ustalenia te wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Unijny Certyfikat COVID dla osób zaszczepionych za granicą.

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2021

Powiązane artykuły:

Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading