Europejska Agencja Leków potwierdza bezpieczeństwo szczepień przeciw COVID-19 kobiet w ciąży

Opublikowano w dniu: 19 stycznia 2022

Europejska Agencja Leków (EMA) wskazuje, że mamy coraz więcej dowodów naukowych wskazujących, że szczepionki mRNA przeciw COVID-19 są bezpieczne zarówno dla kobiety w ciąży, jak i jej dziecka. Z przeglądu kilkunastu publikacji z wynikami badań bezpieczeństwa szczepionek mRNA przeciw COVID-19, które łącznie obejmowały populację ponad 65 000 kobiet w ciąży wynika, że nie znaleziono niepokojących sygnałów zwiększonego ryzyka występowania powikłań w przebiegu ciąży, samoistnych poronień, przedwczesnych porodów lub niepokojących następstw u dzieci.

Eksperci podkreślają, że skuteczność szczepionek przeciw COVID-19 w zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji i zgonów u kobiet w ciąży, jest podobna jak w kobiet niebędących w ciąży.

Najczęstsze działania niepożądane u kobiet w ciąży są podobne jak w szczepionej ogólnej populacji. Obejmują one ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból mięśni oraz dreszcze. Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu.

Ciąża związana jest z wyższym ryzykiem występowania ciężkiego przebiegu COVID-19, szczególnie w drugim i trzecim trymestrze. Ciężki COVID-19 w okresie ciąży zwiększa ryzyko: pobytu na OIOM, konieczności podłączenia do urządzeń wspomagających oddychanie lub wentylacji mechanicznej, wystąpienia stanu przedrzucawkowego, pojawienia się cukrzycy ciążowej, zgonu z powodu COVID-19, przedwczesnego porodu i urodzenia dziecka z niską masą urodzeniową, poronienia, koniecznego pobytu dziecka po urodzeniu na oddziale noworodkowym.

Kobiety, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę w najbliższej przyszłości, są zachęcane do szczepienia zgodnie z krajowymi zaleceniami.

Towarzystwa naukowe na świecie zalecają szczepienie przeciw COVID-19 kobiet w ciąży, niezależnie od trymestru ciąży. Dodatkowo Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) podkreśla, że optymalnie pełne szczepienie podstawowe należy ukończyć przed rozpoczęciem III trymestru, kiedy ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u ciężarnych znacznie się zwiększa.

EMA podkreśla, że korzyści ze szczepienia przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży  przewyższają jakiekolwiek potencjalne ryzyko z nim związane, zarówno dla ciężarnej, jak i jej potomstwa.

Piśmiennictwo potwierdzające bezpieczeństwo szczepień przeciw COVID-19 w czasie ciąży:

 • Kachikis A, Englund JA, Singleton M, Covelli I, Drake AL, Eckert LO. Short-term Reactions Among Pregnant and Lactating Individuals in the First Wave of the COVID-19 Vaccine Rollout. JAMA Network Open. 2021;4(8):e2121310.
 • Zauche LH, Wallace B, Smoots AN, et al. Receipt of mRNA Covid-19 vaccines and risk of spontaneous abortion. N Engl J Med 2021;385:1533-1535.
 • Magnus MC, Gjessing HK, Eide HN, Wilcox AJ, Fell DB, Håberg SE. Covid-19 Vaccination during Pregnancy and First-Trimester Miscarriage. N Engl J Med. 2021 Nov 18;385(21):2008-2010.
 • Kharbanda EO, Haapala J, DeSilva M, et al. Spontaneous Abortion Following COVID-19 Vaccination During Pregnancy. JAMA. 2021 Oct 26;326(16):1629-1631.
 • Wainstock T, Yoles I, Sergienko R, Sheiner E. Prenatal maternal COVID-19 vaccination and pregnancy outcomes. Vaccine. 2021;39(41):6037-6040.
 • Bookstein Peretz S, Regev N, Novick L, et al. Short-term outcome of pregnant women vaccinated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021 Sep;58(3):450-456.
 • Rottenstreich M, Sela HY, Rotem R, Kadish E, Wiener-Well Y, Grisaru-Granovsky S. Covid-19 vaccination during the third trimester of pregnancy: rate of vaccination and maternal and neonatal outcomes, a multicentre retrospective cohort study. BJOG. 2022 Jan;129(2):248-255.
 • Blakeway H, Prasad S, Kalafat E, et al. COVID-19 vaccination during pregnancy: coverage and safety. Am J Obstet Gynecol. 2021 Aug 10:S0002-9378(21)00873-5.
  UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 47. 25 November 2021.
 • Theiler RN, Wick M, Mehta R, Weaver AL, Virk A, Swift M. Pregnancy and birth outcomes after SARS-CoV-2 vaccination in pregnancy. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(6):100467.
 • Trostle ME, Limaye MA, Avtushka V, Lighter JL, Penfield CA, Roman AS. COVID-19 vaccination in pregnancy: early experience from a single institution. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(6):100464.
 • Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, et al. CDC v-safe COVID-19 Pregnancy Registry Team. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. N Engl J Med. 2021 Jun 17;384(24):2273-2282.
 • Lipkind HS, Vazquez-Benitez G, DeSilva M, et al. Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth – Eight Integrated Health Care Organizations, United States, December 15, 2020-July 22, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Jan 7;71(1):26-30.
 • ACIP Presentation Slides: Sept 22-23, 2021 Meeting. COVID-19 vaccine safety in pregnancy: Updates from the v-safe COVID-19 vaccine. Sept 22, 2021.