EMA pozytywnie oceniła podawanie szczepionki przeciw ospie małpiej (Imvanex) drogą śródskórną

Opublikowano w dniu: 20 sierpnia 2022

19.08.2022 roku Europejska Agencja Leków przekazała informacje o wynikach prac grupy eksperckiej Emergency Task Force, ETF), która dopuszcza możliwość podania szczepionki przeciw ospie małpiej o nazwie Imvanex śródskórnie. Szczepionka ta jest obecnie dopuszczona do obrotu do stosowania w wyjątkowych okolicznościach (exceptional circumstances) do podawania podskórnie. Działanie EMA wynika z ograniczonej dostępności do szczepionki Imvanex, obecnie jedynego preparatu, który może być stosowany w ochronie przed ospą małpią w krajach UE. Śródskórna droga podania szczepionki umożliwia użycie mniejszej dawki szczepionki i zaszczepienie większej liczby pacjentów.

Europejska Agencja Leków pozytywnie oceniła bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciw ospie małpiej o nazwie Imvanex podawanej śródskórnie.

 

Oceniono wyniki badania klinicznego prowadzonego w 2015 roku z udziałem 500 osób dorosłych, gdzie porównano podawanie szczepionki śródskórnie (1/5 dawki (0,1 ml)  i podskórnie (1 dawka (0,5 ml), w schemacie 2 dawek w odstępie 4 tygodni. Osoby otrzymujące szczepionkę śródskórnie na poziomie odpowiedzi humoralnej (przeciwciał) wytwarzały porównywalny poziom odpowiedzi do osób zaszczepionych podskórnie.

EMA wskazuje, że ​​po podaniu śródskórnym istnieje większe ryzyko wystąpienia miejscowych działań niepożądanych (np. dłużej utrzymujące się zaczerwienienie i zgrubienie lub odbarwienie skóry).

Agencja nie wskazuje maksymalnej liczby dawek (0,1 ml), którą można pobrać z opakowania z zatwierdzoną dawką 0,5 ml. Zaleca jednak stosowanie strzykawek i (lub) igieł z małą przestrzenią martwą.  Podkreśla również, jak ważna jest prawidłowa technika szczepienia drogą śródskórną, która wymaga doświadczonego personelu medycznego (obecnie jedyną szczepionką podawaną śródskórnie jest szczepionka przeciw gruźlicy (BCG), podawana noworodkom w pierwszych dniach po urodzeniu).

EMA wskazuje, że ostateczną decyzję o podawaniu szczepionki Imvanex śródskórnie (w przypadku ograniczonej dostępności do preparatu) mogą podjąć odpowiedzialne instytucje krajowe.

Szczepionkę Imvanex zarejestrowano w UE po raz pierwszy w 2013 roku do ochrony przed  ospą prawdziwą. Należy do preparatów 3-generacji. Zawiera atenuowanego (osłabionego) wirusa krowianki (szczep Ankara), który jest zmodyfikowany (niezdolny do replikacji, nie namnaża się w komórkach człowieka, po podaniu preparatu, indukuje tylko układ odpornościowy do działania). Wirus krowianki w czasie produkcji szczepionki namnażany jest w hodowli komórek zarodka kurzego. Wirus krowianki jest blisko spokrewniony z wirusem ospy prawdziwej. Wytwórcą szczepionki jest firma Bavarian Nordic A/S.

22 lipca 2022 roku EMA zatwierdziła rozszerzenie wskazań do stosowania tej szczepionki do ochrony osób dorosłych przed ospą małpią. W Stanach Zjednoczonych ta szczepionka zarejestrowana jest pod nazwą Jynneos.

Materiały źródłowe
  • Frey S.E., Wald A., Edupuganti S. i wsp. Comparison of lyophilized versus liquid modified vaccinia Ankara (MVA) formulations and subcutaneous versus intradermal routes of administration in healthy vaccinia-naïve subjects. Vaccine. 2015;33(39):5225-5234.
  • EMA’s Emergency Task Force advises on intradermal use of Imvanex / Jynneos against monkeypox. News 19/08/2022.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading