Efekty podania drugiej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19 u osób starszych w Izraelu

Opublikowano w dniu: 10 lipca 2022

W czasopiśmie JAMA Internal Medicine opublikowano wyniki badania prowadzonego przez ekspertów z Uniwersytetu w Tel Awiwie i Uniwersytetu Ben Gurion, we współpracy z izraelskim Ministerstwem Zdrowia. Wykazano, że czwarta dawka (druga przypominająca) szczepionki przeciw COVID-19 zapewnia osobom starszym przebywającym w placówkach opieki długoterminowej skuteczną ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby COVID-19 wywołanej wariantem Omicron. Przełomowe badanie objęło grupę 40 000 izraelskich seniorów przebywających w placówkach opiekuńczych nadzorowanych w ramach programu Ministerstwa Zdrowia „Senior Shield”.

U osób z grup ryzyka zaszczepionych czwartą dawką (drugą przypominającą)  szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) wykazano:

  • redukcję ryzyka zakażenia wariantem Omicron o 34%,
  • redukcję ryzyka hospitalizacji z powodu COVID-19 od 64 do 67%
  • redukcję ryzyka zgonu z powodu COVID-19 o 72%.

W badaniu wykorzystano bazę danych osób starszych przebywających w placówkach opiekuńczych. Porównano wyniki uzyskane w grupie 24 088 mieszkańców ośrodków Senior Shield zaszczepionych drugą dawką przypominającą szczepionki z grupą 19 687 rezydentów ośrodka, zaszczepionych 3 dawkami. Obowiązywał odstęp minimum 4 miesięcy pomiędzy kolejnymi dawkami przypominjącymi. Średnia wieku wynosiła 80 lat.

Osoby przebywające w ośrodkach objętych nadzorem programu „Senior Shield” to mieszkańcy domów opieki i placówek, które są częścią systemu „Senior Shield” Ministerstwa Zdrowia, łącznie około 1000 instytucji w całym kraju. Autorzy pracy podkreślili innowacyjność badania ze względu na grupę badawczą, która biorąc pod uwagę wiek, choroby towarzyszące oraz charakter instytucji, jest szczególnie narażona na zakażenie i ciężki przebieg choroby.

Izrael był pierwszym krajem, który wprowadził 2 stycznia 2022 r. drugą dawkę przypominającą (czwartą dawkę szczepionki) dla osób w wieku 60 lat i starszych.

Z badania wynika, że druga dawka przypominająca oparta na oryginalnym wariancie wirusa z Wuhan zapewnia wzrost poziomu przeciwciał neutralizujących i krzyżową ochronę wobec wariantu Omicron, co finalnie dawało znaczącą ochronę przed poważnym przebiegiem choroby COVID-19.

Badanie wskazuje na znaczącą korzyść z podania czwartej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Autorzy pracy podkreślają, że wprowadzenie czwartej dawki szczepionki w populacji narażonej na ciężki przebieg COVID-19 uratowało wiele ludzkich istnień.

Materiały źródłowe

Khitam Muhsen, Nimrod Maimon, Amiel Yaron Mizrahi, Boris Boltyansky, Omri Bodenheimer, Zafrira Hillel Diamant, Lea Gaon, Dani Cohen, Ron Dagan. Association of Receipt of the Fourth BNT162b2 Dose With Omicron Infection and COVID-19 Hospitalizations Among Residents of Long-term Care Facilities. JAMA Internal Medicine, 2022; 23 June.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading