ECDC przypomina o znaczeniu pełnego schematu szczepienia w ochronie przed COVID-19

Opublikowano w dniu: 25 czerwca 2021

ECDC podkreśla, że jedna dawka szczepionki przeciw COVID-19, w sytuacji kiedy szczepienie wymaga dwudawkowego schematu, nie zapewnia wystarczającej  ochrony przed COVID-19 wywołanego wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2.

 

23.06.2021 roku Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) opublikowało raport oceniający ryzyko zachorowań na COVID-19 wywołane wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2 (tzw. indyjskim). Badacze oceniają, że wariant Delta rozprzestrzenia się 40-60% łatwiej w porównaniu do wyjściowego wariantu wirusa wywołującego chorobę COVID-19 i może być związany z wyższym ryzykiem hospitalizacji. Opierając się na prognozach modelowania badacze oceniają, że wariant Delta jest bardziej zakaźny niż inne krążące warianty wirusa SARS-CoV-2 i stanie się wariantem dominującym w Europie.  ECDC ostrzega, że do początku sierpnia 70% nowych infekcji SARS-CoV-2 będzie spowodowanych tym wariantem, a do końca sierpnia – 90% infekcji.

„Z dostępnych dowodów naukowych wynika, że wariant Delta jest bardziej zakaźny niż inne krążące warianty i szacujemy, że do końca sierpnia będzie reprezentował 90% wszystkich wariantów wirusa SARS-CoV-2 krążących w Unii Europejskiej” powiedziała dr Andrea Ammon, dyrektor ECDC.

Z dotychczasowych badań wynika, że osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę z dwudawkowego cyklu szczepienia przeciw COVID-19, są gorzej chronione przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołanym wariantem Delta, niż przed innymi wariantami.

Dopiero pełny schemat szczepienia zapewnia ochronę przed chorobą COVID-19 wywołaną wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2.

Dwie dawki którejkolwiek z dostępnych w UE szczepionek dwudawkowych przeciw COVID-19 (Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) zapewniają wysoką ochronę przed wariantem Delta i jego skutkami. W przypadku szczepionki Janssen (Johnson & Johnson) wystarczy jedna dawka.

ECDC ostrzega, że prawdopodobne jest, że wariant Delta będzie intensywnie krążył latem, szczególnie wśród osób młodszych, które nie zostały zaszczepione. Może to zwiększyć ryzyko zakażenia nieuodpornionych osób z grup ryzyka z chorobami towarzyszącymi i ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Dopóki większość osób z grup nieuodpornionych nie będzie chroniona, musimy utrzymać niski poziom rozprzestrzeniania się wirusa Delta poprzez ścisłe przestrzeganie zasad izolacji i higieny, które sprawdzały się w kontrolowaniu rozprzestrzeniania wcześniejszych wariantów SARS-Cov-2.

ECDC ocenia, że biorąc pod uwagę bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że wariant Delta stanie się wariantem dominującym w UE, ogólne ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 związane z oczekiwanym wzrostem rozprzestrzeniania się wariantu Delta w populacji ogólnej jest niskie dla subpopulacji w pełni zaszczepionych i wysokie do bardzo wysokiego dla subpopulacji częściowo zaszczepionych lub nieszczepionych. Ogólne ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 związane z oczekiwanym wzrostem udziału wariantu Delta w populacji wrażliwej jest niskie do umiarkowanego dla subpopulacji w pełni zaszczepionych i bardzo wysokie dla subpopulacji częściowo zaszczepionych lub nieszczepionych.

Według ekspertów ECDC sposobem na uniknięcie kolejnej fali pandemii jest pełne zaszczepienie wszystkich grup, narażonych na ciężki przebieg COVID-19, które należy przeprowadzić jak najwcześniej, aby zmniejszyć ryzyko hospitalizacji i zgonów. W celu uzyskania maksymalnej ochrony w jak najkrótszym czasie, zaleca się, aby osoby o najwyższym ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-19 otrzymały drugą dawkę szczepionki w możliwie najkrótszym czasie po podaniu pierwszej dawki.

W Unii Europejskiej około 30% osób w wieku powyżej 80 lat i około 40% osób w wieku powyżej 60 lat nie otrzymało jeszcze pełnego cyklu szczepień.

Materiały źródłowe

Threat Assessment Brief: Implications for the EU/EEA on the spread of the SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) variant of concern. ECDC. Risk assessment. 23 Jun 2021. 

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading