Dzięki szczepieniom rotawirusy coraz rzadziej stanowią przyczynę hospitalizacji dzieci z biegunką w krajach rozwijających się

Opublikowano w dniu: 24 czerwca 2019

Od stycznia 2008 do grudnia 2016, międzynarodowy zespół badawczy pod kierunkiem Adama L. Cohena ze Światowej Organizacji Zdrowia, badał wpływ szczepień przeciw rotawirusom na częstość hospitalizacji dzieci z powodu biegunki rotawirusowej. W badanym okresie odsetek dzieci, u których biegunka była wywoływana rotawirusami, zmniejszył się o 40% w krajach które wprowadziły powszechne szczepienia niemowląt.

W okresie od stycznia 2008 do grudnia 2016, międzynarodowy zespół badawczy pod egidą GAVI, The Vaccine Alliance, gromadził dane o dzieciach hospitalizowanych z powodu ostrej biegunki zakaźnej przez okres 9 lat. Na każdym uczestniczącym oddziale szpitalnym lekarze wypełniali formularze zgłoszeniowe na temat każdego przypadku biegunki zakaźnej i pobierali próbki kału w celu określenia etiologii biegunek. Do końcowej analizy wykorzystano tylko dane z oddziałów, w których włączano hospitalizowane dzieci co najmniej raz w miesiącu i przeanalizowano co najmniej 100 próbek w ciągu roku.

Analizą objęto 305 789 dzieci poniżej 5 roku życia hospitalizowanych z ostrą biegunką zakaźną w 189 oddziałach szpitalnych w 69 krajach. W krajach, które nie wprowadziły powszechnych szczepień przeciw rotawirusom, rotawirusy były wykrywane wśród 38% dzieci hospitalizowanych z powodu ostrej biegunki, natomiast w krajach, które wprowadziły powszechne szczepienia, rotawirusy były wykrywane wśród 23% dzieci hospitalizowanych. Dodatkowe analizy uwzględniające stan zaszczepienia, kompletność zgłoszeń oraz częstość zlecania badań laboratoryjnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych.

Badacze określili spadek odsetka hospitalizacji z powodu biegunki rotawirusowej w poszczególnych regionach świata Światowej Organizacji Zdrowia – od 26% w regionie wschodnio-śródziemnomorskim do 55%, w regionie europejskim.

Już wcześniej wiele krajów udokumentowało wpływ szczepień przeciw rotawirusom na zmniejszenie częstości infekcji rotawirusowych lub hospitalizacji z powodu roatwirusów. Jednak obecne badanie opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Lancet Public Health, prezentuje wyniki badań wieloośrodkowych, prowadzonych w ponad 80 rozwijających się krajach, w których występuje najwięcej ciężkich zachorowań i zgonów z powodu rotawirusów.

Materiały źródłowe

Aliabadi N i wsp. Global impact of rotavirus vaccine introduction on rotavirus hospitalisations among children under 5 years of age, 2008-16: findings from the Global Rotavirus Surveillance Network. Lancet Glob Health 2019; 7(7): e893-e903.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading