Dokument ECDC na temat działań zmierzających do zwiększenia akceptacji szczepień przeciw COVID-19 w języku polskim

Opublikowano w dniu: 8 listopada 2021

Na stronie ECDC dostępny jest dokument „Facilitating COVID-19 vaccination acceptance and uptake”, w tym wersja dokumentu „Działania zmierzające do zwiększenia akceptacji szczepienia przeciw COVID19 i zwiększenia wyszczepienia w UE/EOG” w języku polskim. 

Eksperci podkreślają, że skuteczny program szczepień przeciw COVID-19 może być zbudowany jedynie w oparciu o zrozumienie i właściwą odpowiedź na przekonania, obawy i oczekiwania jednostek i społeczności dotyczące szczepionki i choroby. Wskazano możliwość zastosowania Modelu 5C – Confidence (zaufanie), Constraints (ograniczenia), Complacency (nieuzasadnione faktami poczucie bezpieczeństwa), Calculation (kalkulacja) i Collective responsibility (odpowiedzialność zbiorowa), jako ram dla zrozumienia tych obaw i opracowania strategii zwiększających akceptację szczepień przeciw COVID-19 i zwiększenia stanu zaszczepienia. Model 5C, na podstawie analizy danych przekrojowych na poziomie populacji, pomaga zidentyfikować czynniki wpływające na niską akceptację szczepienia przeciw COVID-19 i stan zaszczepienia.

Wysiłki w zakresie szczepienia w wielu krajach koncentrują się obecnie na dotarciu do grup nieszczepionych osób ze starszych grup wiekowych oraz osób z populacji szczególnie narażonych społecznie, przy jednoczesnym ułatwieniu zwiększenia stanu zaszczepienia wśród młodszych grup wiekowych (w tym dzieci i młodzieży kwalifikujących się do szczepienia). Kluczowa rola przypada w tym kontekście pracownikom służby zdrowia. Należy odpowiednio zrozumieć konkretne wyzwania stojące przed każdą z tych grup w zakresie zwiększenia akceptacji, dostępu (a w przypadku pracowników opieki zdrowotnej – podjęcia odpowiednich ku temu działań) do szczepienia i zająć się nimi.

W dokumencie przedstawiono przykłady niektórych środków wdrażanych przez kraje w celu zwiększenia akceptacji szczepienia i zwiększenia stanu zaszczepienia, w zależności od czynników zidentyfikowanych w danym kontekście.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading