Kwalifikacja do szczepienia przeciw HPV

Podsumowanie

Kwalifikacja do szczepienia przeciw HPV nie różni się od kwalifikacji do innych szczepień. Jedynym trwałym, bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepień jest reakcja anafilaktyczna, która wystąpiła po poprzedniej dawce szczepionki lub podaniu jakiegokolwiek jej składnika. Do przeciwwskazań czasowych należą: ostra choroba o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu, niezależnie od tego, czy przebiega z gorączką, czy bez gorączki i zaostrzenie przewlekłego procesu chorobowego. Łagodne lub umiarkowane odczyny po podaniu poprzedniej dawki szczepionki nie stanowią przeciwwskazania do szczepienia. Szczepionki przeciw HPV można podawać jednocześnie lub w dowolnych odstępach czasu z innymi szczepionkami. Nie wymaga się wykonywania dodatkowych badań w procesie kwalifikacji do szczepienia przeciw HPV. Kwalifikację do szczepień przeciw HPV prowadzi lekarz.

Do jakiej grupy należą szczepionki przeciw HPV?

Szczepionki przeciw HPV należą do szczepionek inaktywowanych („zabitych”).

Jakie są przeciwwskazania do podania szczepionek przeciw HPV?

Trwałym, bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia jest reakcja anafilaktyczna (ciężka reakcja alergiczna), która wystąpiła po podaniu:

  • poprzedniej dawki szczepionki,
  • jakiegokolwiek składnika szczepionki (dane z wywiadu).

Czasowym, względnym przeciwwskazaniem do szczepienia są:

  • ostra choroba o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu, niezależnie od tego, czy przebiega z gorączką, czy bez gorączki, np. angina paciorkowcowa, grypa, ostre zapalenie oskrzeli lub ostra biegunka,
  • zaostrzenie choroby przewlekłej.

W tych przypadkach szczepienie odraczamy do czasu ustąpienia objawów choroby infekcyjnej lub do czasu wyrównania stanu klinicznego pacjenta lub uzyskania remisji w przebiegu z choroby przewlekłej.

Nie zaleca się podawania szczepionek przeciw HPV kobietom w ciąży. Natomiast fakt karmienia piersią nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia przeciw HPV.

Główne zasady kwalifikacji do szczepienia przeciw HPV (infografika, format pdf) 

Jak powinna przebiegać kwalifikacja do szczepienia przeciw HPV?

Kwalifikacja do szczepień przeciw HPV przebiega wg tych samych zasad co kwalifikacja do innych szczepień ochronnych.

Celem kwalifikacji do szczepień jest identyfikacja wskazań i ewentualnych przeciwwskazań do szczepienia lub sytuacji wymagających szczególnej ostrożności.

Podstawowym warunkiem kwalifikacji do szczepienia przeciw HPV powinien być dobry lub stabilny stan ogólny pacjenta – tzn. nieobecność objawów ostrej choroby (z gorączką lub bez) lub zaostrzenia choroby przewlekłej.

Kwalifikacja do szczepień przeciw HPV obejmuje: 

  • badanie podmiotowe (wywiad lekarski, w którym można wykorzystać dedykowany kwestionariusz),
  • badanie przedmiotowe (nakierowane głównie na wykluczenie objawów ostrej infekcji),
  • przekazanie informacji o procedurze szczepienia i najczęstszych niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP), jakie mogą się pojawić w związku z podawaną szczepionką.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek pacjent powinien mieć możliwość zapoznania się z ulotką dołączaną do opakowania danego preparatu szczepionkowego.

Główne zasady kwalifikacji do szczepienia przeciw HPV (infografika, format pdf) 

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2023
Materiały źródłowe

Nowakowski A. i wsp. Rekomendacje Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego w Polsce.

Zalecenia Ministra Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) w ramach powszechnego programu szczepień. 19.05.2023r.

 

 

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading