Program eliminacji różyczki

Na czym polega program eliminacji różyczki?

Różyczka od 2005 r. objęta jest programem eliminacji koordynowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W 2005 roku Komitet Europejskiego Regionu Światowej Organizacji Zdrowia podjął uchwałę wzywającą do eliminacji zachorowań na odrę, różyczkę i zespół różyczki wrodzonej (CRS). W 2015 roku kraje Europejskiego Regionu WHO przyjęły postanowienia uchwały, której cele zawarto w Europejskim planie działania na rzecz szczepień na lata 2015–2020 (The European Vaccine Action Plan 2015–2020):

 • Osiągnięcie i utrzymanie stanu zaszczepienia dwiema dawkami szczepionki zawierającej szczepy wirusa różyczki i odry na poziomie ≥95%.
 • Zapewnienie dostępu do szczepień przeciw odrze i różyczce, w tym szczepień wychwytujących.
 • Wzmocnienie nadzoru nad zachorowaniami poprzez prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, a w przypadku podejrzenia zachorowania kierowanie na badanie serologiczne w celu potwierdzenia zakażenia wirusem różyczki.
 • Zwiększenie dostępu pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej do wiarygodnych danych naukowych na temat korzyści i potencjalnego ryzyka związanego z zapobieganiem różyczce poprzez szczepienia.

Różyczka jest łagodną chorobą wieku dziecięcego, jednak w przypadku zakażenia nieuodpornionej ciężarnej może spowodować z prawdopodobieństwem 95% wady wrodzone płodu (różyczka wrodzona), których ciężkość jest uzależniona od tygodnia ciąży, w którym doszło do kontaktu z wirusem.

Różyczka odpowiada cechom choroby możliwej do eliminacji, ponieważ:

 • rezerwuarem wirusa jest jedynie człowiek,
 • po przebytym zakażeniu nie stwierdzono nosicielstwa wirusa,
 • środowisko nie jest skażone tymi patogenami,
 • istnieje skuteczny środek zapobiegawczy w postaci bezpiecznej szczepionki.

Różyczka pozostaje rejestrowana na podstawie rozpoznań klinicznych, bez wymaganego potwierdzenia laboratoryjnego, co skutkuje zgłaszaniem wielu chorób wysypkowych jako różyczka.

W celu poprawy wskaźników jakości nad różyczką w Polsce konieczne jest dokumentowanie i laboratoryjne potwierdzenia wszystkich przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na różyczkę.

Strategia eliminacji różyczki obejmuje:

 • rejestrowanie i zgłaszanie podejrzeń przypadków różyczki,
 • wprowadzenie potwierdzeń laboratoryjnych każdego podejrzenia o zachorowanie na różyczkę,
 • ustalenie szczepów krążących na danym terenie i klasyfikacja przypadków, zachorowań na różyczkę jako wywołanych szczepem rodzimym, względnie szczepem zawleczonym. Wymaga to zastosowania metod izolacji wirusa w hodowli komórkowej lub wykrycie materiału genetycznego wirusa, a następnie jego genotypowanie. Za szczep rodzimy przyjmuje się szczep, który krąży na danym terenie powyżej 12 miesięcy.

Udział Polski w Programie Eliminacji Różyczki obliguje do potwierdzenia rozpoznania klinicznego choroby badaniami laboratoryjnymi.

Na czym polega diagnostyka laboratoryjna różyczki?

Prawidłowe rozpoznanie różyczki powinno opierać się na objawach klinicznych oraz wynikach badania laboratoryjnego.

Laboratoryjne badanie potwierdzające różyczkę wymaga:

 • wykrycia w surowicy chorego swoistych przeciwciał w klasie IgM lub wykazania znamiennego wzrostu przeciwciał w klasie IgG w surowicy,
 • i/lub wykrycia materiału genetycznego wirusa w próbce od pacjenta.

Badanie laboratoryjne w kierunku różyczki można wykonać bezpłatnie w laboratorium referencyjnym w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH w ramach projektu WHO.

Czułość i swoistość rozpoznań różyczki od wielu lat pozostaje na dość niskim poziomie, co utrudnia interpretację zachorowań wśród osób szczepionych oraz ocenę rzeczywistej liczby zachorowań.

W 2019 roku jedynie 3 przypadki z 285 zgłoszonych (1%) zachorowań na różyczkę, potwierdzono badaniami laboratoryjnymi.

Pozostałe 99% (282 zachorowania  zgłoszono wyłącznie na podstawie objawów klinicznych.

 

Jaki jest stan uodpornienia populacji przeciw różyczce?

Eliminacja różyczki wymaga utrzymania 95% poziomu uodpornienia populacji poprzez podanie co najmniej 1 dawki szczepionki przeciw różyczce. W Polsce w latach 1988-2003 prowadzono obowiązkowe szczepienia dziewczynek w 13 r.ż. (podawano 1 dawkę szczepionki). W 2004 roku wprowadzono powszechne szczepienia dzieci dwoma dawkami szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce podawanej w 13-15 m.ż. oraz 10 r.ż. W 2019 roku drugą dawkę szczepionki MMR przeniesiono z 10 r.ż. na 6 r.ż.

Stan zaszczepienia szczepionką MMR.

W Polsce jest wysoki odsetek zaszczepienia populacji przeciw różyczce, co pozwala zapobiec  pojawieniu się zespołu różyczki wrodzonej.

Mając na uwadze, że stan zaszczepienia przeciw różyczce dziewcząt  wciąż pozostaje poniżej 100%, a także około 50% zakażeń wirusem różyczki przebiega subklinicznie, ryzyko zachorowania na różyczkę kobiet w wieku rozrodczym oraz wystąpienia zespołu różyczki wrodzonej u noworodków wciąż występuje.

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2021
Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading