Bezpieczeństwo szczepień

Aktualny raport na temat bezpieczeństwa szczepionek przeciw HPV

Szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego- HPV są na rynku od 2006 r. Dotychczas na świecie podano ponad 270 mln dawek tych szczepionek. Stąd też mamy ogromną wiedzę dotycząca ich profilu bezpieczeństwa. Aktualną ocenę bezpieczeństwa szczepionek przeciw HPV przygotował Światowy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień (Global Advisory Committee on Vaccine Safety –  GACVS), działający pod patronatem WHO. Ze szczegółowej analizy wyników badań klinicznych, zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz dostępnych danych z piśmiennictwa opisujących bezpieczeństwo szczepionek przeciw HPV wynika, że:

•    po wprowadzeniu szczepionek przeciw HPV na rynek podkreślano ryzyko reakcji anafilaktycznej (częstość występowania 1,7 przypadków/milion podanych dawek) oraz omdlenie jako częsta odpowiedź lękowa lub stres związany z zastrzykiem wśród nastolatków. Nie stwierdzono innych objawów niepożądanych. Szczepionki HPV uznawano za wyjątkowo bezpieczne.
•    w ostatnich latach w doniesieniach z Danii, Szwecji oraz Francji opisywano przypadki zespołu Guillain-Barré (GBS) po szczepieniu przeciw HPV. W badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w populacji gdzie podano 10,4 mln dawek oraz z amerykańskiej bazy danych VAERS  i VSD, gdzie łącznie zbadano reakcje po podaniu ponad 62 mln  dawek, zdecydowanie wykluczono ryzyko wystąpienia zespołu po podaniu szczepionki.
•    w odniesieniu do sygnałów z Danii i Japonii dotyczących występowaniu dwóch rzadkich zespołów bólu i dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego u młodych kobiet szczepionych przeciw HPV CRPS- (kompleksowego zespołu bólu regionalnego związanego z przewlekłym schorzeniem kończyny) oraz POTS- (zespołu posturalnej tachykardii ortostatycznej związanym z nieprawidłowym przyspieszeniem pracy serca podczas siadania lub wstawania) dostępnymi na rynku szczepionkami przeciw HPV nie potwierdzono w żadnym przypadku występowania związku przyczynowego między podaniem szczepionki a pojawieniem się objawów któregokolwiek z wymienionych zespołów chorobowych. Dodatkowo wskazano, że obydwa wymienione schorzenia mogą występować tak u dziewcząt jak i chłopców i występowały u osób szczepionych i nie zaszczepionych. Zespół CRPS i zespół POTS rozpoznawane są każdego roku u średnio 150/1 mln dziewcząt i młodych kobiet w wieku 10-19 lat.
•    potwierdzeniem bezpieczeństwa szczepionek przeciw HPV są również dane dotyczące podawania tych szczepionek kobietom, które nie wiedziały, że są w ciąży. Wynika z nich, ze niezamierzone podanie szczepionki przeciw HPV w okresie ciąży nie powoduje żadnych znanych działań niepożądanych u matki lub niemowlęcia.

Cały raport Światowego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepień, 7-8 .06.2017.

Co to jest autyzm?

Autyzm lub szerzej spektrum autystyczne (ASDs – autism spectrum disorders) stanowią kontinuum złożonych, wrodzonych zaburzeń neuro-rozwojowych mózgu o niejasnej przyczynie i wczesnym wystąpieniu. Objawy cechują się trudnościami w komunikacji zarówno werbalnej jak pozawerbalnej, zaburzonymi interakcjami społecznymi oraz powtarzającymi się ograniczonymi stereotypiami ruchu lub innych zachowań. Często zachowania mają charakter kompulsywny i służą zmniejszeniu niepokoju. Typowa jest monotonia i codzienne rytuały oraz niechęć do zmian. Liczbę dzieci chorych na ASDs szacuje się na prawie 25 milionów w 2015 roku. Częstość występowania na świecie waha się od 2-10 na tysiąc dzieci. Aktualnie szacunki częstości występowania autyzmu w Polsce są niższe, wynoszą 5,2-8,6/10 tysięcy, co jest wartością zbliżoną do innych krajów europejskich np. Francji, ale znacznie jednak mniejszą niż w USA. Zgodnie z aktualną klasyfikacją zaburzeń psychiatrycznych (DSM-5 – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) u dzieci ze spektrum autystycznym obserwuje się zaburzenia w dwóch wymiarach: interakcji/komunikacji oraz powtarzających się stereotypowych zachowań. Z racji przyjętej definicji postawienie rozpoznania ze spektrum autyzmu jest możliwe dopiero gdy dziecko osiąga odpowiedni etap rozwoju, który ujawnia opisane zaburzenia, co następuje w wieku około 16-18 miesięcy, a najczęściej w wieku około 4 lat. Typową cechą spektrum autystycznego jest początkowy rozwój zgodny z normą a następnie regres (cofnięcie się w rozwoju).

Definicja autyzmu jest oparta na zespole objawów, zatem skoro z założenia nie ma jednego typu autyzmu nie może być jednej ściśle określonej przyczyny. Jest pewne, że podłoże autyzmu jest uwarunkowane genetycznie.

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019
Materiały źródłowe
 • Fombonne E, Zakarian R, Bennett A, Meng L, McLean-Heywood D. Pervasive developmental disorders in Montreal, Quebec, Canada: prevalence and links with immunizations. Pediatrics. 2006;118(1):e139–50.
 • Gross L. A broken trust: lessons from the vaccine–autism wars. PLoS Biology. 2009;7(5):e1000114.
 • Taylor LE, Swerdfeger AL, Eslick GD. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine. 2014;32(29):3623–9.
 • Barlow W.E., Davis R.L., Glasser J.W. i wsp.: The risk of seizures after receipt of whole-cell pertussis or measles, mumps, and rubella vaccine. NEJM., 2001; 345: 656–661.
 • Fombonne E, Zakarian R, Bennett A, Meng L, McLean-Heywood D. Pervasive developmental disorders in Montreal, Quebec, Canada: prevalence and links with immunizations. Pediatrics. 2006;118(1):e139–50.
 • Gross L. A broken trust: lessons from the vaccine–autism wars. PLoS Biology. 2009;7(5):e1000114.
 • Sun Y., Christensen J. Hviid A. i wsp.: Risk of febrile seizures and epilepsy after vaccination with diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated poliovirus, and Haemophilus influenzae type b. JAMA, 2012; 307: 823–831.
 • Taylor LE, Swerdfeger AL, Eslick GD. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine. 2014;32(29):3623–9.
 • Thompson W.W., Price C., Goodson B. i wsp.: Early thimerosal exposure and neuropsychological outcomes at 7 to 10 years. N. Engl. J. Med., 2007; 357: 1281–1292.
 • Tozzi A.E., Bisiacchi P., Tarantino V. i wsp.: Neuropsychological performance 10 years after immunization in infancy with thimerosal-containing vaccines. Pediatrics, 2009; 123: 475 –482.
 • Vestergaard M., Hviid A., Madsen K.M. i wsp.: MMR vaccination and febrile seizures: evaluation of susceptible subgroups and long-term prognosis. JAMA, 2004; 292: 351–357.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading