Czy wiemy coś więcej na temat szczepień przeciw COVID-19 kobiet w ciąży?

Opublikowano w dniu: 11 marca 2021

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) zaleca aby kobiety w ciąży uwzględniać w grupach ryzyka, które w pierwszej kolejności powinny być zaszczepione przeciw COVID-19. CDC ocenia, że kobiety w ciąży należą do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii, konieczności mechanicznego wspomagania oddychania oraz zgonu. W ramach masowego programu szczepień przeciw COVID-19 w USA zaszczepiono ponad 30 000 kobiet w ciąży. Firma Pfizer/BioNTech rozpoczęła pierwsze badanie kliniczne szczepionki mRNA u kobiet w ciąży.

Ponad 20 stanów USA, w tym Ohio, Iowa i Południowa Karolina, uwzględniły już kobiety w ciąży na liście grup wysokiego ryzyka, które powinny być szczepione przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.

W tym samym czasie firma Pfizer/BioNTech przekazała informacje o rozpoczęciu badania klinicznego swojej szczepionki mRNA u kobiet w ciąży. Celem badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczność szczepionki w tej wyjątkowej grupie, która wcześniej nie była objęta badaniami klinicznymi. Badania kliniczne w grupie kobiet w ciąży należą do rzadkości. W przeszłości kobiety w ciąży nie brały udziały w dużych badaniach klinicznych. Eksperci uważają, że obecnie, przy ciągłym zagrożeniu pandemią, takie ograniczenie nie ma już uzasadnienia. Badanie Pfizer/BioNTech będzie pierwszym tego typu badaniem w Stanach Zjednoczonych. Obejmie 4 000 ciężarnych kobiet w kilku krajach, z których połowa otrzyma szczepionkę, a połowa placebo. Kobiety będą szczepione od 24 do 34 tygodnia ciąży. Firma planuje udostępnić wyniki badań w IV kwartale 2021 r.

Dotychczas w Stanach Zjednoczonych, w ramach masowego programu szczepień przeciw COVID-19 zaszczepiono ponad 30 000 kobiet w ciąży. CDC oraz Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) monitorują szczegółowo stan zdrowia zaszczepionej kobiety i dziecka w pierwszych miesiącach życia. Dotychczas nie odnotowano żadnych sygnałów ostrzegawczych.

Aktualnie nie dysponujemy danymi z badań klinicznych dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży, jednak nie ma również danych sugerujących, że szczepienie to powinno być u nich przeciwwskazane.

W badaniach nieklinicznych na zwierzętach nie zaobserwowano żadnych niepokojących sygnałów dotyczących działania szczepionki, nie ma żadnych dowodów, że szczepienie wpływa negatywnie na płodność.

Biorąc pod uwagę rodzaj szczepionki oraz znany mechanizm jej działania, ryzyko niepożądanych zdarzeń u kobiety w ciąży jest znikome.

Szczepienia przeciw COVID-19 w okresie ciąży nie stanowią wyjątkowej sytuacji. Od lat instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym zalecają w okresie ciąży szczepienia przeciw grypie oraz szczepienia przeciw krztuścowi.

WHO na razie zaleca, aby wobec ograniczonych danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepień przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży oraz ograniczonej dostępności do szczepień w ogóle, szczepić kobiety w ciąży, które należą do grup wysokiego ryzyka narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 (np. pracownice ochrony zdrowia lub kobiety z chorobami towarzyszącymi), po przekazaniu im przez lekarza informacji na temat korzyści i ryzyka wynikającego ze szczepienia.

W podobnym kierunku swoje zalecenia dotyczące szczepień przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią uaktualniła również Wielka Brytania.