Chorym poddawanym dializoterapii przysługują bezpłatne, obowiązkowe szczepienia przeciw wzwB

Opublikowano w dniu: 24 maja 2013

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) przedstawionym w piśmie do redakcji Medycyny Praktycznej, osobom poddawanym dializoterapii przysługuje bezpłatne, obowiązkowe szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B. Obejmuje ono zarówno schemat podstawowy, jak i podawanie dawek przypominających.
Według GIS chorzy dializowani należą do grupy osób szczególnie narażonych na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, zatem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych chorych dializowanych należy kwalifikować do bezpłatnego szczepienia przeciw wzwB.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading