Analiza umieralności oraz zgonów z powodu COVID-19 u osób zaszczepionych i niezaszczepionych w Polsce

Opublikowano w dniu: 19 lutego 2022

W raporcie ekspertów NIZP PZH-PIB z badania obserwacyjnego przedstawiono analizę umieralności z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych w Polsce. W 2021 roku ryzyko zgonu ogółem z różnych przyczyn w populacji osób niezaszczepionych było 3 razy większe w stosunku do zaszczepionych. Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 w populacji osób niezaszczepionych było 10 razy większe w stosunku do zaszczepionych.

Analizę prowadzono z wykorzystaniem zbioru danych z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia o zgonach wszystkich osób w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wraz z informacjami o osobach zaszczepionych i dacie szczepienia. Ryzyko zgonu liczono dzieląc liczbę zgonów przez liczbę osobodni, które przypadałyby na osoby w populacji zaszczepionej i niezaszczepionej. Analiza objęła osoby w wieku ≥12 lat.

W analizie umieralności ogółem wykazano, że ryzyko zgonu w populacji osób niezaszczepionych było 3 razy większe w stosunku do zaszczepionych (wyniosło 2,895 (95% CI: 2,878-2,913). W 2021 roku w analizowanej populacji zmarły 387 482 osoby niezaszczepione oraz 139 163 osoby zaszczepione. Odnotowano znacznie większe ryzyko zgonu z powodu ogółu przyczyn osób niezaszczepionych w stosunku do osób zaszczepionych przeciw COVOD-19 we wszystkich grupach wieku.

W analizie umieralności z powodu COVID-19 wykazano, że ryzyko zgonu w populacji osób niezaszczepionych było 10 razy większe w stosunku do zaszczepionych (wyniosło 9,156 (95% CI: 8,933-9,384). W 2021 roku w analizowanej populacji z powodu COVID-19 zmarło 60 185 osób niezaszczepionych oraz 7 116 osób zaszczepionych.

Autorzy raportu podkreślili, że opracowanie dotyczy badania obserwacyjnego, bez doboru losowego, dlatego badane grupy mogą się różnić pod względem stanu zdrowia, obecności czynników ryzyka (np. chorób współistniejących) i podejmowanych zachowań zdrowotnych. Stad też wyników badania nie należy interpretować jako mierzących efektywność szczepionek przeciw COVID-19, natomiast stanowią one przybliżoną miarę korzyści zdrowotnej (mierzonej brakiem zgonu) populacji osób zaszczepionych w porównaniu z niezaszczepionymi.

Materiały źródłowe

Raport: Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych. NIZP PZH-PIB. 02.2022.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading