Prof. Ludwik Hirszfeld (1884 - 1954)

Wybitny uczony, światowej sławy biolog, lekarz, bakteriolog, immunolog, odkrywca pałeczki duru rzekomego C Salmonella hirszfeldi, twórca nowej dziedziny nauki – seroantropologii, współodkrywca praw dziedziczenia grup krwi. Prof. Hirszfeld wdrożył oznaczenie grup krwi jako 0, A, B i AB, oznaczył czynnik Rh, odkrył przyczynę konfliktu serologicznego oraz opracował zasady przetaczania krwi co uratowało i nadal ratuje życie wielu noworodkom. W 1950 roku był nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za wyjaśnienie zagadki zjawiska konfliktu serologicznego między matką a płodem. Za wybitne zasługi w pracy naukowej i zawodowej został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Należąc do zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. do Komisji Standaryzacyjnej Ligi Narodów), stworzył Polskie Towarzystwo Biologiczne. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Epidemiologów oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Medycyna Doświadczalna i Społeczna”.

Profesor Hirszfeld w 1920 roku objął kierownictwo Państwowego Zakładu Badania Surowic i Szczepionek przy Państwowym Zakładzie Higieny (PZH), gdzie koordynował prowadzenie badań wszystkich surowic i szczepionek produkowanych w PZH i w wytwórniach. W 1925 roku nastąpiła fuzja Zakładu z Działem Bakteriologii, w wyniku której powstał Dział Bakteriologii i Medycyny Doświadczalnej PZH pod kierunkiem Ludwika Hirszfelda. W następnych latach powstały oddziały: Diagnostyki bakteriologicznej, Parazytologii, Kontroli Surowic i Kontroli Szczepień, które prowadziły prace badawcze nad różnymi gatunkami chorobotwórczych drobnoustrojów, izolowanych podczas epidemii. Wyniki przeprowadzonych badań były wykorzystywane w diagnostyce oraz w produkcji surowic i szczepionek.

Wychodząc z założenia, że „dobry badacz kocha się w swoim temacie”, Profesor Hirszfeld kierował pracą naukową w PZH, zarażając swych współpracowników pasją do nauki. Wniósł nowe odkrycia w dziedzinie mikrobiologii i immunologii. Osobiście badał prawa szerzenia się błonicy oraz innych chorób zakaźnych dzieci, prowadził badania nad paciorkowcami. Nauka, jaką uprawiał Profesor Hirszfeld miała praktyczne zastosowanie, a jego wkład i osiągnięcia w nauce są nadal aktualne i dyskutowane

Lata 1925-1933, przypadające na okres zarządzania Instytutem przez Profesora, zalicza się do najbardziej twórczych w pracy naukowej PZH. W owym czasie, w 1926 roku oficjalnie otwarto Państwową Szkołę Higieny, gdzie prowadzono dydaktykę z zakresu higieny, epidemiologii, statystyki, medycyny społecznej, administracji sanitarnej, inżynierii sanitarnej i higieny pracy. Profesor posiadał niezwykłe umiejętności przekazywania wiedzy i jako główny wykładowca Państwowej Szkoły Higieny, dbał o stworzenie odpowiedniego klimatu, sprzyjającego pracy twórczej.

W 1945 roku prof. Hirszfeld podjął pracę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego (był pierwszym dziekanem tego wydziału). W 1952 roku utworzył we Wrocławiu Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (nazwany później jego imieniem) i został jego pierwszym dyrektorem.

Ludwik Hirszfeld uważał, że nauka jest nie tylko fascynująca, ale stanowi dobro uniwersalne. Pojmował ją jako „misterium myśli badawczej”, dopatrując się pokrewieństwa między twórczością naukową i artystyczną. Był zawsze otwarty na młodych, którym wpajał iż „najpotężniejsze uczucie szczęścia odczuwamy wówczas, gdy z siebie coś dajemy”.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close