Aldona Wiatrzyk

Mgr Aldona Wiatrzyk jest absolwentką Akademii Medycznej, Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału Analityki Medycznej we Wrocławiu.

Aldona Wiatrzyk pracuje w Zakładzie Badania Surowic i Szczepione NIZP- PZH od 2003 roku. Zajmuje się kontrolą jakości produktów krwiopochodnych oraz immunologicznych oraz prowadzi laboratoryjne badania jakościowe w zakresie aktywności  i bezpieczeństwa probiotyków. Obecnie pełni funkcję Kierownika  ds. Jakości   w laboratorium OMCL oraz Kierownika Pracowni Preparatów Immunologicznych. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 17025 w NIZP-PZH.

Dorobek naukowy Pani Aldony Wiatrzyk zawiera 18 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu zdrowia publicznego i chorób zakaźnych.

W 2013 roku, wraz z zespołem, zdobyła Dyplom i nagrodę The American Society for Microbiology za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepszy Plakat na polsko-czeskiej probiotycznej konferencji “Microbiology and Immunology of Mucosa Probiotics Conference”.

Publikacje

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2022