Wyniki najnowszego badania opinii na temat szczepień przeciw COVID-19   

Opublikowano w dniu: 3 września 2021

Co trzeci Polak (32%), w wieku od 18 do 65 lat przyznaje, że nie zamierza się zaszczepić na COVID-19. Aż 27% badanych deklaruje, że nic nie przekona ich do zmiany zdania, a 5% dopuszcza pewne argumenty, które mogłyby ich przekonać do zmiany decyzji, tak wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Badanie przeprowadzono w okresie 04-10.08.2021 na próbie 1016 Polaków w wieku 18-65 lat .

Z najnowszego badania „Kto i dlaczego nie chce się szczepić na COVID-19?” zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na temat akceptacji dla szczepień przeciw COVID-19 wynika, że:

  • co trzeci Polak (32%) w wieku od 18 do 65 lat przyznaje, że nie zamierza się zaszczepić przeciw COVID-19,
  • aż 27% badanych deklaruje, że nic nie przekona ich do zmiany zdania, a 5% dopuszcza pewne argumenty, które mogłyby ich przekonać do zmiany decyzji,
  • co dziesiąty Polak planuje zaszczepić się przeciw COVID-19 w ciągu najbliższych sześciu miesięcy,
  • wśród przeciwników szczepienia jest więcej kobiet (37% kobiet versus 27% mężczyzn) oraz osób z grupy wiekowej 25-34 lata (41%) i z podstawowym wykształceniem (41%). Zdecydowanie najmniej jest tutaj osób z najstarszej badanej grupy wiekowej (45-65 lat) – 23% oraz osób z wykształceniem wyższym – 24%.

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl) na próbie populacji Polaków w wieku 18-65 lat N=1016, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS. Termin realizacji badania: 04-10.08.2021.

Pełna treść badania WUM oraz ARC Rynek i Opinia „Kto i dlaczego nie chce się szczepić na Covid-19”.

Komentarz dr hab. Wojciecha Feleszko z WUM.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading