Wyniki bezpieczeństwa po podaniu trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 w Stanach Zjednoczonych

Opublikowano w dniu: 29 września 2021

28 września w czasopiśmie MMWR, wydawanym przez CDC, opublikowano wyniki nadzoru nad bezpieczeństwem po podaniu 3 dawek szczepionki przeciw COVID-19 prowadzonym w systemie v-safe. W okresie od 12 sierpnia do 19 września 2021 w systemie v-safe zebrano łącznie 22 191 raportów z odnotowaną informacją o występowaniu niepożądanych odczynów poszczepiennych po podaniu trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Zdecydowana większość (97,6%) raportów dotyczyła osób zaszczepionych w podstawowym schemacie szczepienia, którym jako trzecią dawkę, po 6 miesiącach  podano szczepionkę tego samego producenta.

Z nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi prowadzonego w systemie V-safe w Stanach Zjednoczonych wynika, że działania niepożądane po otrzymaniu trzeciej dawki szczepionki mRNA są podobne do występujących po otrzymaniu drugiej dawki.

System V-safe to dobrowolny, oparty na smartfonach, system nadzoru nad bezpieczeństwa szczepionek przeciw COVID-19 prowadzony w Stanach Zjednoczonych. Osoba zaszczepiona, która zgłosiła się do v-safe dostaje w dniach 0–7 po podaniu każdej dawki szczepionki pytania dotyczące objawów, które wystąpiły w miejscu wstrzyknięcia, reakcji ogólnoustrojowych i ogólnego stanu zdrowia.

Ze względu na nieliczne dane z głównej analizy wykluczono zgłoszenia osób szczepionych w schematach mieszanych (dawki różnych producentów) oraz osoby zaszczepione produktem jednodawkowym Janssen (Johnson & Johnson).

W ciągu tygodnia po podaniu trzeciej dawki szczepionki COVID-19, najczęściej w kolejnym dniu po szczepieniu, odnotowano reakcje miejscowe 16 615 (74,9%) i ogólnoustrojowe 15 503 (69,9%). Często zgłaszanymi reakcjami były: ból w miejscu wstrzyknięcia 15 761 (71,0%), zmęczenie 12 429 (56,0%) i ból głowy 9 636 (43,4%). Wśród 22 191 osób, które otrzymały trzecią dawkę, łącznie 7 067 (31,8%) zgłosiło zaburzenia stanu zdrowia po szczepieniu, a 6 287 (28,3%) zgłosiło, że nie jest w stanie wykonywać codziennych czynności, najczęściej w kolejnym dniu po szczepieniu. Po pomoc do opieki medycznej zgłosiło się 401 (1,8%) rejestrujących się, a trzynastu (0,1%) było hospitalizowanych.

W badanej grupie od 12 591 (58,1%) osób uzyskano odpowiedzi na pytania dotyczące działań niepożądanych po podaniu każdej z podanych 3 dawek szczepionki: 79,4% i 74,1% zgłosiło reakcje miejscowe lub ogólnoustrojowe odpowiednio po 3 dawce, w porównaniu z 77,6% i 76,5%, którzy zgłosili odpowiednio reakcje miejscowe lub ogólnoustrojowe po 2 dawce.

Wśród 6 283 uczestników badania, którzy otrzymali 3 dawki szczepionki Moderna, miejscowe działania niepożądane zgłaszano częściej po 3 dawce niż po 2 dawce (odpowiednio 5323 (84,7%) i 5249 (83,5%). Reakcje uogólnione zgłaszano rzadziej po 3 dawce  niż po 2 dawce (odpowiednio 4963 (79,0%) i 5105 (81,3%).

Wśród 6308 uczestników badania, którzy otrzymali 3 dawki szczepionki Pfizer-BioNTech, miejscowe reakcje zgłaszano częściej po 3 dawce niż po 2 dawce (odpowiednio 4674 (74,1%) i 4523 (71,7%). Reakcje uogólnione zgłaszano rzadziej po 3 dawce niż po 2 dawce (odpowiednio 4363 (69,2%) i 4524 (71,7%).

Wśród osób, które zgłosiły ból po 3 dawce szczepionki mRNA, większość reakcji była łagodna (4909, 51,4%) lub umiarkowana (4000, 41,9%). Silny ból (definiowany jako ból utrudniający lub uniemożliwiający codzienne czynności) zgłosiło 637 (6,7%) osób.

Materiały źródłowe

Hause A.M. i wsp. Safety Monitoring of an Additional Dose of COVID-19 Vaccine — United States, August 12–September 19, 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report. 28.09.2021

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading