Wcześnie rozpoczęte szczepienie przeciw HPV zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy u młodych kobiet

Opublikowano w dniu: 3 października 2022

Z badania populacyjnego przeprowadzonego w Danii wynika, że szczepienie przeciw HPV rozpoczęte w wieku ≤19 lat, a zwłaszcza przed ukończeniem 16 lat, znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy u młodych kobiet.

Badaniem objęto populację młodych kobiet w wieku 17–30 lat mieszkających w Danii w okresie od października 2006 roku do grudnia 2019 roku objęte powszechnym programem szczepień przeciw HPV, programem szczepień wychwytujących, a także odpłatnych podawanych prywatnie. Dane uzyskano z oficjalnych krajowych rejestrów, m.in. National Health Service Registry oraz Danish Pathology Registry. Powszechny bezpłatny program szczepień przeciw HPV w Danii prowadzony jest od 2009 r. Początkowo szczepiono dziewczęta w wieku 12 lat. W kolejnych latach program rozszerzono o grupę nastolatek w wieku 13–15 lat, a następnie prowadzono szczepienia wychwytujące kobiet w wieku do 26 lat. Do stycznia 2016 roku stosowano szczepionkę HPV-4, a następnie do października 2017 roku stosowano szczepionkę HPV-2, obecnie szczepienia prowadzone są szczepionką HPV-9.

W badaniu uczestniczyło 867 689 kobiet, gdzie 314 852 rozpoczęły szczepienie w wieku ≤16 lat. W okresie obserwacji ≥1 dawkę szczepionki przeciwko HPV dodatkowo podano 20 063 kobietom w wieku 17–19 lat oraz 167 607 w wieku 20–30 lat. Większość kobiet otrzymała 3 dawki (78,5%) szczepionki, pozostałe otrzymały 2 dawki (15,7%) lub 1 dawkę (5,8%). Grupa kontrolna (nie zaszczepionych) obejmowała 365 167 kobiet.

W okresie 5 544 655 osobolat obserwacji raka szyjki macicy rozpoznano u 504 kobiet, w tym u 179 zaszczepionych przeciwko HPV (wskaźnik zapadalności: 6,7/100 000) i 325 nieszczepionych (wskaźnik zapadalności: 11,3/100 000).

W grupie nieszczepionych kobiet wskaźnik zapadalności na raka szyjki macicy zwiększał się wraz z wiekiem, osiągając największą wartość u kobiet w wieku 30 lat (13/100 000). Podobny trend obserwowano u kobiet, które rozpoczęły szczepienie przeciwko HPV w wieku 20–30 lat.

U kobiet, które szczepienie przeciwko HPV rozpoczęły w wieku ≤16 lat, wskaźnik zapadalności na raka szyjki macicy przez cały okres obserwacji wynosił 1/100 000.

U kobiet, które rozpoczęły szczepienie przeciwko HPV w wieku ≤16 lat, w porównaniu z kobietami nieszczepionymi, ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy było mniejsze o 86%. U kobiet, które rozpoczęły szczepienie w wieku 17–19 lat, ryzyko raka szyjki macicy było mniejsze o 68% (wynik nie osiągnął jednak istotności statystycznej). Nie potwierdzono korzystnego efektu u kobiet, które rozpoczęły szczepienie przeciwko HPV w wieku 20–30 lat.

Materiały źródłowe

Kjaer S.K. i wsp. Real-world effectiveness of human papillomavirus vaccination against cervical cancer. J. Natl. Cancer Inst., 2021; 113 (10): 1329–1335.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading