Szczepienia trenują układ odpornościowy – debata w Redakcji Pulsu Medycyny

Opublikowano w dniu: 5 października 2017

W dniu 19.09. 2017 r. odbyła się debata ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego i wakcynologii, w której uczestniczyło dwóch członków Zespołu Redakcyjnego portalu SZCZEPIENIA.INFO. W debacie zorganizowanej przez „Puls Medycyny” omawiano znaczenie szczepień dla zdrowia publicznego oraz priorytety dla Programu Szczepień Ochronnych na najbliższe lata.

Eksperci byli zgodni, że dzięki szczepieniom obowiązkowym znacząco spadła zachorowalność dzieci na choroby objęte szczepieniami. Wskazano, że pojawiają się nowe grupy ryzyka występowania tych chorób, np. zachorowania na krztusiec coraz częściej dotyczą osób dorosłych. Dlatego osoby dorosłe potrzebują dawek przypominających. Zwrócono uwagę na niski stan zaszczepienia w przypadku chorób nie objętych szczepieniami obowiązkowymi, np. szczepienia przeciw ospie wietrznej, chorobie w której u jednego dziecka na sto dochodzi do poważnych powikłań, a także przeciw meningokokom, zakażenia które przebiegają  często w sposób nieprzewidywalny, nierzadko z posocznicą, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i wysoką śmiertelnością. Poruszono również problem niskiej wyszczepialności przeciw grypie, która jest najbardziej niebezpieczna dla najsłabszych, czyli dzieci oraz osób starszych. W ubiegłym sezonie stwierdzono w Polsce 140 zgonów z powodu grypy, ale według raportów EuroMOMO mogło ich w rzeczywistości być nawet 6200. Różnica bierze się stąd, że jako przyczynę zgonu podaje się np. zapalenie płuc, a nie wirus grypy, który zapoczątkował chorobę

Dyskutowano również o możliwości rozszerzenia obowiązkowego kalendarza szczepień. Jednakże nie jest możliwe wprowadzenie bezpłatnych szczepień dla wszystkich. Eksperci byli zgodni co do tego, że należy dla każdej z chorób zdefiniować grupy ryzyka i celować tam, gdzie występuje największa zachorowalność.  Poruszono problem zwiększającej się liczby osób unikających szczepień obowiązkowych. Zwrócono uwagę, że rodzice często obawiają się szczepionek, a jednocześnie decydują się na podawanie dzieciom innych, często niesprawdzonych produktów. Tymczasem jakość i bezpieczeństwo szczepionek są wielokrotnie bardzo dokładnie badane, zarówno na poziomie producenta, jak i w niezależnym laboratorium  państwowym. Ta weryfikacja trwa również po wypuszczeniu każdej serii szczepionki do obrotu. Eksperci zgodzili się, że warto zmienić język, którego używamy mówiąc o szczepieniach i zacząć je nazywać np. treningiem układu odpornościowego.

Wśród postulowanych zmian w systemie szczepień eksperci wymienili m.in. konieczność rozszerzania obowiązkowego kalendarza o szczepienia przeciw kolejnym chorobom, z uwzględnieniem grup ryzyka zachorowania oraz szczepień przypominających u osób dorosłych. Ponadto eksperci podkreślali kluczową rolę edukacji, która powinna obejmować zarówno pacjentów, jaki i lekarzy.

Pełna relacja z debaty na: http://pulsmedycyny.pl/4676232,11024,szczepienia-trenuja-uklad-odpornosciowy

 

 

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading