Szczepienia przeciw COVID-19 u pacjentów po transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT) lub terapii CAR-T

Opublikowano w dniu: 2 czerwca 2022

Minister Zdrowia wydał 01.06.2022 r. wydal komunikat, w którym informuje, że osoby zaszczepione przed transplantacją komórek krwiotwórczych (HCT) lub terapią CAR-T podlegają powtórzeniu schematu wykonanego szczepienia przeciw COVID-19 po upływie ≥3 miesięcy (12 tyg.) od wykonanych wskazanych zabiegów lub terapii. W tej grupie pacjentów stosuje się preparaty mRNA przeciw COVID-19 tj. Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna).

U pacjentów do 2 lat po przeszczepieniu i/lub tych, którzy nadal przyjmują leczenie immunosupresyjne, schemat podstawowy szczepienia przeciw COVID-19 przewiduje podanie trzech dawek szczepionki (dwie dawki podstawowe i dawkę dodatkową/uzupełniającą, podawaną po co najmniej 28 dniach od podania drugiej dawki).

Ponowny schemat szczepienia przeciw COVID-19 może być zastosowany u osób, które ukończyły 5 lat. Osoby w wieku ≥12 lat, które otrzymały dawkę dodatkową po 28 dniach, mogą otrzymać dawkę przypominającą (czwartą) w odstępie co najmniej 5. miesięcy od dawki dodatkowej.

W punkcie szczepień wymagane jest posiadanie informacji pisemnej od lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem o potrzebie powtórzenia szczepień po okresie karencji od wymienionych zabiegów.

Informacje dodatkowe

  1. Dawki szczepionki przeciw COVID-19 należy podać ≥2 tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego. Termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także stan kliniczny pacjenta.
  2. Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki.

Zasady realizacji ponownych schematów szczepień przez punkt szczepień

  1. Przy realizacji nowego schematu szczepienia lekarz wystawia skierowanie na szczepienie (dla schematu podstawowego) lub na szczepienie dawką przypominająca (dla dawki przypominającej). Skierowanie możliwe jest do wystawienia w przypadku, gdy poprzednie skierowanie na dany cykl zostało zamknięte. Lekarz może wystawić skierowanie oceniając stan zdrowia pacjenta oraz na podstawie informacji o wskazaniach pacjenta do ponownego schematu od lekarza transplantologa, pod którego opieką jest pacjent. Przed wystawieniem skierowania należy zweryfikować wpisy w e-Karcie szczepień dotyczących poprzednich dawek.
  2. Skierowanie na szczepienie uprawnia pacjenta do rejestracji terminu wyłącznie w punkcie szczepień. Proces rejestracji odbywa się poza e-Rejestracją na szczepienie przeciw COVID-19, na podstawie karty szczepienia status e-skierowania zostanie odpowiednio zmieniony.
  3. Przy rejestracji ponownego szczepienia zakładana jest nowa Karta Szczepień, co umożliwi wprowadzenie danych jakie zostaną zarejestrowane w systemie. Informacje o szczepieniach wykonanych przed leczeniem zostaną zachowane w dokumentacji pacjenta. Należy zarejestrować adekwatny numer dawki tj. 1/2, 2/2, 3/3, 1/przypominająca zgodnie z kolejnością.
    Ważne! Konieczność odnotowania w e-Karcie szczepień w informacjach dodatkowych komentarza dotyczącego podania ponownego schematu szczepienia ze względu na procedurę HCT lub terapii CAR-T.5.
  4. W Unijnym Certyfikacie COVID odnotowany zostanie numer dawki wynikający z odnotowanej przyjętej dawki, np. gdy pacjent uprzednio przyjął schemat podstawowy: 1/2, 2/2 oraz dawkę 1/przypominającą, po terapii CAR-T rozpoczyna ponowną procedurę szczepienia, w e-Karcie szczepień należy wprowadzić dawkę 1/2. UCC wygeneruje się z analogicznym numerem dawki oraz nową datą odpowiadającą dacie podania.
    Ważne! Jeśli pacjent wcześniej miał wpis o szczepieniach i UCC generowało się poprawnie, to po odnotowaniu pierwszej dawki z nowego cyklu pacjent pobiera UCC z „nowymi” dawkami i nowymi datami ważności – od dnia szczepienia.
Materiały źródłowe

Komunikat nr 24 Ministra Zdrowia w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 u pacjentów po transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT) lub terapii CAR-T w Narodowym Programie Szczepień. 01.06.2022.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading