Stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przypadków odmowy poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym

Opublikowano w dniu: 25 stycznia 2020

23 stycznia 2020 roku prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) i dr hab. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydali wspólne stanowisko na temat przypadków odmowy poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

W związku z docierającymi do Naczelnej Izby Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego informacjami o tym, że lekarze wykonujący obowiązkowe szczepienia ochronne coraz częściej spotykają się z odmową realizacji szczepienia do czasu spełnienia przez lekarza różnych żądań, w tym udzielenia bardzo szczegółowych informacji, które nie mieszczą się w zakresie lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia, a jednocześnie aby podkreślić, że nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia ochronne, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali wspólne stanowisko.

Pełna treść stanowiska:

https://adst.mp.pl/s/www/szczepienia/Wspolny-komunikat-Prezesa-NRL-i-Glownego-Inspektora-Sanitarnego.pdf