Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Opublikowano w dniu: 11 stycznia 2021

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii (PTG) oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie gastroenterologii zalecają, aby u każdego dorosłego z nieswoistą chorobą zapalną jelit (NChZJ) rozważyć szczepienie przeciwko COVID-19. Zalecenie to dotyczy również tych osób, które przechorowały COVID-19.

W procesie kwalifikacji do szczepienia należy uwzględnić następujące zagadnienia:

  • Bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia jest ogólnoustrojowa reakcja anafilaktyczna po poprzedniej dawce szczepionki lub po ekspozycji na składniki szczepionki.
  • Szczepienie należy odroczyć w sytuacji aktywnej, niekontrolowanej postaci NChZJ. Ponowną kwalifikację do szczepienia należy przeprowadzić po uzyskaniu remisji choroby.
  • O ile jest to możliwe, szczepienie należy przeprowadzić przed rozpoczęciem terapii lekami immunomodulującymi lub biologicznymi, ponieważ korzyści ze szczepienia mogą być największe u pacjentów niestosujących takich leków. Jednak szczepienie jest również zalecane u chorych otrzymujących leki wpływające na mechanizmy immunologiczne.
  • Racjonalnym podejściem wydaje się być zachowanie odstępu między szczepieniem a podaniem leku biologicznego. Optymalny odstęp nie został jednak ustalony.

Ustalając powyższe zalecenia wzięto pod uwagę dane o skuteczności i bezpieczeństwie szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 (badania kliniczne, obserwacje po wprowadzeniu szczepionek do obrotu), zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u chorych na NChZJ stosujących niektóre leki oraz dostępne dane o profilu bezpieczeństwa innych szczepionek u chorych z NChZJ.

Zalecenia wydano 7 stycznia 2021 roku.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading