Stan zaszczepienia przeciw odrze w Europie w 2017 roku

Opublikowano w dniu: 24 września 2018

We wrześniu 2018 roku Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało mapę Europy na której przedstawiono stan zaszczepienia przeciw odrze w 2017 roku po podaniu jednej oraz dwóch dawek szczepionki. Opublikowano również raport epidemiologiczny dotyczący zachorowań na odrę w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od sierpnia 2017 roku do lipca 2018 roku). Dane są oparte są na oficjalnych danych z nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi przesyłanymi do ECDC z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych.

Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa odry i epidemicznych zachorowań na odrę konieczne jest utrzymywanie stanu zaszczepienia na poziomie nie mniejszym niż 95%. Z przedstawionych danych wynika, że w większości krajów europejskich nie udało się utrzymać stanu zaszczepienia przeciw odrze na wymaganym poziomie 95%.

  • W większości krajów europejskich (w tym w Polsce) stan zaszczepienia wynosi 85-94%,
  • Są kraje, tj. Francja, Rumunia, Austria, gdzie jest on niepokojąco niski, poniżej 84%,
  • Są również kraje, tj. Szwecja, Portugalia, gdzie wynosi 95-99%.

Aktualne dane dotyczące stanu zaszczepienia przeciw odrze w poszczególnych krajach można również znaleźć na stronach WHO.

W ciągu ostatniego roku (od sierpnia 2017 roku do lipca 2018 roku) w krajach UE/EEA odnotowano łącznie 14 118 zachorowań na odrę. Większość zachorowań wystąpiła w Grecji (3 224), Włoszech (2 873), Francji (2 794), Wielkiej Brytanii 1 714). Najwyższy współczynniki zapadalności (tj. liczba zachorowań/1 mln mieszkańców) odnotowano w Grecji (299,4), Rumunii (78,2), Słowacji (65,5), Włoszech (47,4), Francji (41,7). Trzydzieści siedem osób zmarło z powodu odry, w tym 25 osób w Rumunii.

  • 30% zachorowań wystąpiło u dzieci do 5 lat
  • 50% zachorowań wystąpiło u osób w wieku 15 lat i starszych

Wśród osób chorych na odrę o znanych statusie szczepienia:

  • 83% nie było szczepionych
  • 10% było zaszczepionych 1 dawką szczepionki
  • 6% było zaszczepionych dwoma lub większą liczbą dawek
  • 1% było zaszczepionych nieznaną liczbą dawek

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych. Realizowane powszechne programy szczepień przeciw odrze na świecie poza indywidualną odpornością przed zachorowaniem i/lub powikłaniami w przebiegu choroby pomagają wytworzyć odporność zbiorowiskową. Jest to możliwe poprzez osiągnięcie maksymalnie wysokiego odsetka osób zaszczepionych wśród osób objętych programem szczepień. Wysoki stan zaszczepienia ogranicza ryzyko przeniesienia wirusa odry na osoby, które ze względu na wiek nie zostały jeszcze zaszczepione (niemowlęta) lub które ze względów medycznych nie mogą zostać zaszczepione, w szczególności osoby z wrodzonymi zaburzeniami układu odporności, chore onkologicznie, zakażone HIV, osoby po transplantacjach oraz inne osoby przyjmujące leki immunosupresyjne. Dzięki temu zapobiegamy też szerzeniu się choroby w postaci epidemii.

Materiały źródłowe

Vaccination coverage for the second doses of measles containing vaccine by country, EU/EEA, 2017, ECDC, 14 Sep 2018.

Measles notification rate per million population by country, EU/EEA, 1 August 2017–31 July 2018, ECDC, 14 Sep 2018.

Surveillance Report. Monthly measles and rubella monitoring report, ECDC, September 2018.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading