Rośnie liczba zgłaszanych przewlekłych przypadków wzw B w krajach EU/EEA

Opublikowano w dniu: 6 sierpnia 2019

W czerwcu 2019 r. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało na swoich stronach raport roczny opisujący sytuację epidemiologiczną wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B) w 2017 r. w krajach EU/EEA. W oparciu o dane zawarte w raporcie opublikowano również podsumowanie wskazujące na niepokojącą stałą tendencję wzrostową w zakresie zgłaszanych  przypadków przewlekłych wzw B od 2008 r.

Jak wynika z danych opublikowanych w raporcie, większość spośród nowo zgłoszonych w 2017 r. przypadków wzw B stanowią zakażenia przewlekłe (58% z blisko 27 tysięcy zgłoszonych przypadków wzw B w 2017 r.). Świadczy to o utrzymującej się transmisji wzw B oraz o dalszym napływie przypadków importowanych do wielu krajów Europy. Rzeczywisty udział zakażeń przewlekłych w całkowitej liczbie wykrywanych zakażeń może być jeszcze wyższy, jednak dane z wielu krajów w zakresie fazy zachorowania pozostają niekompletne i w części zgłaszanych przypadków faza wzw B pozostaje nieokreślona. Istotny wpływ na kompletność danych może mieć sposób  prowadzenia nadzoru nad wzw B w poszczególnych krajach – stosowane są różne definicje przypadku oraz różne są źródła danych zgłaszanych do systemu nadzoru.

W większości krajów EU/EEA w okresie 10-letnim 2008-2017 obserwuje się stały spadek zgłaszanych ostrych zachorowań na wzw B (na poziomie EU spadek zapadalności z 1,1/100 000 ludności w 2008 r. do 0,6/100 000 w 2017 r.; w Polsce – spadek z 0,7/100 000 do 0,15/100 000 w tym samym okresie). Zmniejszanie się liczby ostrych zachorowań jest tendencją światową i w większości krajów jest następstwem udanych programów szczepień przeciwko wzw B, prowadzonych od lat 90. ubiegłego wieku.  W krajach, które wprowadziły powszechne szczepienia noworodków przeciw wzw B, udział zachorowań osób poniżej 25 r.ż. systematycznie maleje.

W tym samym okresie wskaźnik nowych rozpoznań przewlekłego wzw B wzrósł z 6,7/100 tys. w 2008 r.  do 10,2/100 tys. ludności w 2017 r., a  najwyższe wartości wskaźnika odnotowano wśród osób w wieku 25-34 lata. Warto jednak przypomnieć, że w przypadku chorób przewlekłych o długotrwałym bezobjawowym przebiegu, do których należy wzw B, liczba wykrywanych rocznie zakażeń zależy w największym stopniu od przyjętego w danym kraju modelu testowania (badań przesiewowych w określonych grupach) oraz od liczby wykonanych w roku badań.  W krajach, w których wdrożono powszechne programy badań przesiewowych w kierunku HBV wskaźniki nowych rozpoznań są najwyższe pomimo niskiego rozpowszechnienia zakażeń, jak to ma miejsce np. w Wielkiej Brytanii (skąd pochodziło 62% wszystkich odnotowanych w 2017 r. przypadków przewlekłych) lub  w krajach skandynawskich.

Informacją kluczową dla zrozumienia epidemiologii wzw B są dane na temat drogi transmisji zakażeń, jednak jak wynika z ostatniego raportu ECDC, informacja taka jest dostępna dla ok. jednej trzeciej przypadków ostrych i tylko 13% przypadków przewlekłych. Przy tak dużej niekompletności danych,  przedstawiane informacje nie mogą być w pełni reprezentatywne, a różnice pomiędzy poszczególnymi krajami dodatkowo utrudniają ich interpretację.

W 2017 r. w przypadkach ostrego wzw B, dla których uzyskano pełną informację o narażeniach, najczęściej podawaną drogą zakażenia były kontakty heteroseksualne (27%), następnie zakażenia w związku z wykonywaniem procedur medycznych (16%) i kontakty seksualne między mężczyznami (13%). Najwięcej zakażeń ostrych nabytych w związku z zabiegami medycznymi w 2017 r. zgłosiły trzy kraje: Włochy, Polska i Rumunia  -zachorowania z tych krajów łącznie stanowiły 74% wszystkich ostrych wzw B nabytych w placówkach medycznych.

W przypadkach przewlekłych dominującą drogą zakażenia pozostaje transmisja wertykalna (41%), na drugim miejscu pod względem częstości są zakażenia nabywane podczas zabiegów medycznych (28%). Przeważająca część zakażeń HBV przeniesionych z matki na dziecko w 2017 r. dotyczyła przypadków importowanych, które stanowiły ogółem 31% zgłoszeń o znanym kraju nabycia HBV. Polska należy do krajów o najwyższym udziale  zakażeń nabytych prawdopodobnie podczas zabiegów medycznych, przy jednocześnie bardzo niewielkiej liczbie przypadków importowanych.

Duże zróżnicowanie dróg transmisji oraz różny udział przypadków importowanych w poszczególnych krajach wskazuje na pilną potrzebę rozwinięcia lub wzmocnienia już istniejących programów wykrywania i zapobiegania wzw B dostosowanych do potrzeb lokalnych.

ECDC wspiera kraje EU/EEA w realizacji  programów zwalczania wzw B i wzw C głównie przez wdrożenie struktur monitorowania, co pozwoli na systematyczny przegląd postępów w zwalczaniu wzw B i wzw C oraz pozwoli na ocenę rzeczywistego obciążenia chorobą w poszczególnych krajach.

Działania ECDC w tym zakresie są realizacją założeń określonych przez WHO w europejskim planie zwalczania wirusowego zapalenia wątroby w  sektorze zdrowia („Action plan for the health sector response to viral hepatitis in the WHO European Region”).

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close