Realizacja szczepień obowiązkowych

WARIANT 4. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE w 1. i 2. r. ż.
– schemat oparty o wysoce skojarzoną szczepionkę „6w1”, rozkład wizyt wg Programu Szczepień Ochronnych


Jest to schemat szczepień oparty o wysoce skojarzony preparat „6w1”. Taki schemat jest w całości refundowany dla niektórych grup ryzyka (niemowlęta przedwcześnie urodzone) – w przypadku dostępności refundowanej szczepionki typu „6w1”. W przypadku innych dzieci, u których chce się zastosować ten schemat, refundacja nie dotyczy preparatu „6w1” (pozostałe preparaty są refundowane). Schemat przewiduje łącznie 10 iniekcji (wkłuć) oraz 3-krotne podanie szczepionki doustnej w pierwszych dwóch latach życia. Preparat DTaP-IPV+Hib+HBV przewidziany w tym schemacie zawiera bezkomórkowy składnik krztuśca.

  Wydrukuj
Szczepionka przeciw1 doba
życia*
2 mies
I wizyta
3 mies
II wizyta
4 mies.
III wizyta
5-6 mies.
IV wizyta
13-15 mies.
V wizyta
16-18 mies.
VI wizyta
Gruźlica
BCG
Rotawirusy
RV
RV
RV
Błonica, Tężec, Krztusiec
"6 w 1"
DTaP
"6 w 1"
DTaP
"6 w 1"
DTaP
"6 w 1"
DTaP
Hib
Hib
Hib
Hib
Hib
Poliomyelitis
IPV
IPV
IPV
IPV
wzw B
HBV
HBV
HBV
HBV
HBV
Pneumokoki
PCV
PCV
PCV
Odra, Świnka, Różyczka
MMR
* szczepienie powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego
BCG – szczepionka przeciw gruźlicy, HBV (Hepatitis B Vaccine) – szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, RV – szczepionka przeciw rotawirusom, DTaP – szczepionka przeciw Błonicy, tężcowi i krztuścowi, bezkomórkowa, IPV (Inactivated Polio Vaccine) – szczepionka przeciw poliomyelitis, zabita, Hib – szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typu b, PCV – skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom, MMR – szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce
Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2021