Raport OPZG „Razem przeciw chorobom zakaźnym. Strategia na rzecz podniesienia poziomu wyszczepialności"

Opublikowano w dniu: 5 lipca 2021

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy opracowali raport „Razem przeciw chorobom zakaźnym. Strategia na rzecz podniesienia poziomu wyszczepialności”, w którym zwracają uwagę, że wszyscy pracownicy ochrony zdrowia odgrywają kluczową rolę w popularyzacji szczepień, ponieważ mają kontakt z pacjentami na każdym etapie ich życia. Podkreślają, że zarówno lekarz pierwszego kontaktu i lekarz specjalista, jak i położna, pediatra, pielęgniarka, czy farmaceuta mogą – i powinni – rekomendować szczepienia w różnych sytuacjach, ale szczególnie podczas bezpośredniego kontakt z pacjentem – zarówno wtedy, gdy nic mu nie dolega, jak i w przypadku wystąpienia choroby.

Programy szczepień wymagają zaangażowania wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych oraz stałej dostępności szczepionek u różnych świadczeniodawców. Wymaga to jednak dostosowania niektórych elementów polskiego systemu ochrony zdrowia, by m.in. wprowadzić możliwość wykonywania szczepień przeciwko grypie w aptekach. Autorzy raportu podkreślają, że jest to szczególnie ważne teraz, gdy narasta niechęć do szczepień i szerzą się o nich fałszywe informacje.

Główne rekomendacje autorów raportu:

  • Model Wybieraj – Działaj – Inspiruj powinien być fundamentem programów popularyzacji szczepień w Polsce.
  • Należy wspierać i popularyzować nowe systemowe rozwiązania, które sprzyjają popularyzacji i nadzorowi nad immunizacją.
  • System ochrony zdrowia powinien motywować pracowników tego sektora i świadczeniodawców do promocji szczepień w ramach codziennej pracy z pacjentami.
  • Ocena potrzeb immunizacji i silna rekomendacja wykonania szczepienia to podstawowe działania, które już dziś może wykonać każdy przedstawiciel zawodu medycznego.
  • Udział wszystkich zawodów medycznych bezpośrednio kontaktujących się z pacjentem jest niezbędnym elementem oddolnych inicjatyw promocji szczepień.
  • Należy wzmacniać oddolne inicjatywy promocji szczepień angażujące przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem.
  • Należy umożliwiać zdobywanie kompetencji komunikacyjnych pozwalających na efektywną promocję szczepień.
  • Liderzy społeczni, lokalni, kulturalni oraz religijni odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw wobec szczepień.
  • Działania edukacyjne nie powinny być realizowane jako samodzielne inicjatywy pro-mocji szczepień.
  • Głównymi grupami docelowymi aktywności zmierzających do popularyzacji szczepień powinny być dzieci, młodzież i młodzi dorośli.

Materiały źródłowe

Pełny raport „Razem przeciw chorobom zakaźnym. Strategia na rzecz podniesienia poziomu wyszczepialności”. Ogólnopolski Programu Zwalczania Grypy.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading