Oświadczenie Technicznej Grupy Doradczej WHO ds. Składu Szczepionek przeciw COVID-19 w sprawie dostępnych szczepionek

Opublikowano w dniu: 22 lipca 2022

17 czerwca 2022 r. Techniczna Grupa Doradcza WHO ds. składu szczepionek przeciw COVID-19 (WHO Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition, TAG-CO-VAC) opublikowała tymczasowe oświadczenie na temat składu szczepionek przeciw COVID-19.

Eksperci grupy TAG-CO-VAC zwracają uwagę na następujące kwestie:

  • Stosowanie obecnie zarejestrowanych szczepionek opartych na wariancie wyjściowym wirusa SARS-CoV-2 zapewnia wysoki poziom ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby COVID-19 wywołanym przez wszystkie krążące warianty, w tym wariant Omikron. W związku z tym dalsze stosowanie obecnie dopuszczonych do obrotu szczepionek zarówno do szczepienia podstawowego i jako dawki przypominającej jest odpowiednie do osiągnięcia podstawowych celów szczepienia przeciw COVID-19.
  • Jednak biorąc pod uwagę niepewność co do dalszej ewolucji wirusa SARS-CoV-2, rozsądne może być dążenie do dodatkowego celu szczepienia COVID-19, jakim jest osiągnięcie szerszej odporności na krążące i pojawiające się warianty przy jednoczesnym zachowaniu ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i zgonem.
  • Dostępne dane wskazują, że włączenie wariantu Omikron, jako najbardziej odmiennego antygenowo wariantu wzbudzającego obawy wirusa SARS-CoV-2, do zaktualizowanego składu szczepionki może być korzystne, jeśli zostanie podane jako dawka przypominająca osobom, które otrzymały już szczepienie podstawowe przeciw COVID-19.
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading