Międzynarodowe instytucje regulacyjne oraz WHO wskazują potrzebę zwiększenie zaufania do szczepień przeciw COVID-19

Opublikowano w dniu: 22 czerwca 2021

Szczepionki przechodzą szeroko zakrojoną ocenę naukową określającą ich bezpieczeństwo, skuteczność i jakość. Międzynarodowa Koalicja Medycznych Instytucji Regulacyjnych (International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, ICMRA) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaktualizowały swoje oświadczenie mające na celu pomoc pracownikom ochrony zdrowia w zwiększeniu zaufania do szczepionek przeciw COVID-19.

ICMRA i WHO opracowały oświadczenie, które ma pomóc pracownikom ochrony zdrowia zwiększyć zaufanie do szczepień przeciw COVID-19 oraz przygotować odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące opracowywania, oceny w czasie dopuszczenia do obrotu i monitorowania bezpieczeństwa szczepionek.

„Ostatnie kilka miesięcy naprawdę uświadomiło nam, jak ważne jest zaufanie do szczepionek przeciw COVID-19” – powiedziała Emer Cooke, przewodnicząca ICMRA i dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji leków (EMA).

ICMRA i WHO zapewniają odbiorców, że ​​procesy regulacyjne dotyczące dopuszczenia do obrotu i monitorowania bezpieczeństwa szczepionek przeciw COVID-19 są solidne i oparte na potrzebach pacjentów.

We wspólnym oświadczeniu międzynarodowe organy regulacyjne i WHO podkreślają, że szczepionki przeciw COVID-19 przechodzą szeroko zakrojoną ocenę naukową w celu określenia ich bezpieczeństwa, skuteczności i jakości. Wyjaśniają również środki wprowadzone w celu umożliwienia organom regulacyjnym gromadzenia na bieżąco danych na temat bezpieczeństwa szczepionek z wielu różnych źródeł oraz podejmowania w razie potrzeby szybkich działań regulacyjnych w celu ochrony zdrowia publicznego. ICMRA i WHO wzywają pracowników ochrony zdrowia, aby zgłaszali niepożądane odczyny poszczepienne, które rozpoznają u swoich pacjentów oraz zachęcali ich samych do natychmiastowego zgłaszania wszelkich działań niepożądanych, których doświadczają. Pomaga to organom regulacyjnym ocenić wszelkie możliwe powiązania obserwowanych zdarzeń ze szczepieniami i zapewnić, że szczepionki są stosowane w najbezpieczniejszy sposób.

Materiały źródłowe
  • International regulators and WHO address need to boost COVID-19 vaccine confidence. EMA
  • Statement for healthcare professionals: How COVID-19 vaccines are regulated for safety and effectiveness.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading