Kraje UE nie osiągnęły jeszcze docelowego stanu zaszczepienia przeciw grypie

Opublikowano w dniu: 17 listopada 2023

Najnowsze dane opublikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przedstawiają mieszany obraz akceptacji dla szczepień stanu zaszczepienia przeciw grypie. Zdecydowana większość krajów EU nie osiągnęła jeszcze celu (75% stanu zaszczepienia w populacji osób starszych), lecz w większości krajów widać oznaki poprawy.

W 2009 roku Ministrowie Zdrowia krajów UE zgodzili się co do celu, którym jest uzyskanie stanu zaszczepienia przeciw grypie wśród osób starszych na poziomie 75%. Krajom europejskim nie udało się jeszcze tego poziomu osiągnąć.

Grupa Sterująca ds. Grypy opublikowała zalecenia, mające na celu podniesienie akceptacji dla szczepień przeciw grypie w krajach EU. Osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby cierpiące na choroby przewlekłe (takie jak cukrzyca i choroby płuc) są najbardziej narażone na ciężką chorobę i zgon w przypadku zakażenia wirusem grypy. Aby pomóc zmniejszyć wpływ corocznej epidemii grypy na grupy najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby, a także wpływ, jaki może ona mieć na systemy opieki zdrowotnej i szerzej rozumianą gospodarkę, rządy krajów EU powinny nalegać na zaszczepienie co najmniej 75% osób w wieku 65 lat i starszych.

W czasie pandemii Covid-19 wzrosła liczba zaszczepionych przeciw grypie, ponieważ świadomość zagrożenia chorób układu oddechowego oraz prowadzone kampanie informacyjne mocno zachęcały do szczepień. W tym czasie kilka krajów wprowadziło także programy szczepień przeciw grypie u dzieci.

Źródło:Vaccines Today.  EU countries miss flu vaccination target (except for one).

Analiza stanu zaszczepienia przeciw grypie pokazuje, że poziom akceptacji dla tych szczepień jest zróżnicowany. Zdecydowana większość krajów EU nie osiągnęła jeszcze celu (75% stanu zaszczepienia w populacji osób starszych). Niezwykłym wyjątkiem jest Dania, gdzie stan zaszczepienia przeciw grypie wśród osób starszych w sezonie 2021/2022 sięgnął poziomu 75%. Blisko celu są takie kraje jak: Irlandia, Portugalia, Niderlandy, Hiszpania, Włochy. Są również kraje, tj. Łotwa, gdzie stan zaszczepienia wynosi tylko 4,5%. W Polsce stan zaszczepienia przeciw grypie wśród osób w wieku 65+ w sezonie 2021/2022 wyniósł 23%.

Materiały źródłowe

Vaccines Today. EU countries miss flu vaccination target (except for one).

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading