KOROUN opublikował raport o występowaniu inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) w Polsce w 2018 roku

Opublikowano w dniu: 6 czerwca 2019

20.05.2019 roku Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) opublikował  raport o występowaniu inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) w Polsce w 2018 roku. Z raportu wynika, że w KOROUN potwierdzono 174 przypadki IChM. Najwięcej zakażeń odnotowano wśród niemowląt. Najwyższą zapadalność odnotowano w grupie wieku 0-11 mies. (10,65/100 000) oraz 12-23 mies. (4,69/100 000).

Meningokoki dzieli się na 12 grup serologicznych, ale zakażenia wywołują najczęściej meningokoki serogrupy B, C, W oraz Y. W 2018 roku wśród zgłoszonych i potwierdzonych w KOROUN przypadków IChM najwięcej dotyczyło meningokoków serogrupy B (65,5%) oraz serogrupy C (20,7%). Zakażenia meningokokami serogrupy W dotyczyły 9,8% zgłoszonych przypadków. Zakażenia serogrupami Y, X oraz innych występowały bardzo rzadko. W grupie wieku do 11 m.ż. najczęściej występowały meningokoki serogrupy B.

Ogólny współczynnik śmiertelności w 2018 roku wyniósł 17,9%, przy czym najwyższy (28,6%) odnotowano u osób >65 lat. U niemowląt wyniósł 15,8%.

Należy zwrócić uwagę na zdecydowany wzrost odsetka meningokoków serogrupy W, który od 2014 roku wzrósł 4-krotnie.

Należy zwrócić uwagę na zdecydowany wzrost odsetka meningokoków serogrupy W, który od 2014 roku wzrósł 4-krotnie.

Celem działania KOROUN jest monitorowanie pozaszpitalnych bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem. Działalność Ośrodka koncentruje się m.in. na monitorowaniu inwazyjnych zakażeń bakteryjnych, którym można chronić się drogą szczepień: Neisseria meningitidis (dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokoki), Streptococcus pneumoniae (dwoinki zapalenia płuc, pneumokoki), Haemophilus influenzae (pałeczki hemofilne). Przesyłanie materiału do badania w KOROUN jest dobrowolne.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading