Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19

Opublikowano w dniu: 23 lipca 2021

Na podstawie rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 2 lipca 2021 r. oraz Rady Medycznej z dnia 6 lipca 2021 r., Minister Zdrowia dopuścił realizację w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 schematy mieszane szczepionkami Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer BioNTech), Spikevax (Moderna) w sytuacjach:

  • konieczności podania innego rodzaju szczepionki jako drugiej dawki w schemacie szczepienia, w celu jego zakończenia, w sytuacji, gdy korzyści z zakończenia schematu szczepienia, mimo wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego przeważają nad ryzykiem, w szczególności u osób z grup obarczonych ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19,
  • podania szczepionki niezgodnie ze wskazaniami określonymi w ulotce i Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) dla danej grupy wiekowej, i wiążącej się z tym konieczności podania drugiej dawki szczepienia preparatem właściwym, rekomendowanym dla danej grupy wiekowej,
  • podania innej szczepionki w ramach drugiej dawki szczepienia w wyniku błędnego podania preparatu.
  • W przypadku schematu mieszanego w ramach jednego cyklu szczepienia stosuje się schemat dwudawkowy. Brak jest wskazań do podania trzech dawek szczepionki przeciw COVID-19.
  • Podanie szczepionki Janssen jako drugiej dawki w schemacie szczepienia uważa się za nowy schemat szczepienia zrealizowany w schemacie jednodawkowym.
  • Wystąpienie NOP, powinno zostać odnotowane zgodnie z procedurami, a informacja na temat NOP powinna zostać udokumentowana (również w Karcie Szczepienia) na lekarskiej wizycie kwalifikacyjnej do szczepienia przeciwko COVID-19 w oparciu o dokumentację medyczną pacjenta.
  • W przypadku wystąpienia powikłań po podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, podanie drugiej dawki szczepionki innego rodzaju (po szczepionce wektorowej następuje podanie szczepionki mRNA, po mRNA następuje podanie szczepionki wektorowej), należy przeprowadzić z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni.
  • Kwalifikacji do szczepienia w schemacie mieszanym, decyduje lekarz w oparciu o odnotowany NOP oraz korzyści zdrowotne z zakończenia schematu szczepienia.
  • Wskazane schematy mieszane są dokumentowane Unijnym Certyfikatem Szczepiennym.
Materiały źródłowe

Komunikat nr 9 Ministra Zdrowia w sprawie schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech, Moderna oraz Janssen.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading