Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024

Opublikowano w dniu: 20 listopada 2023

Minister Zdrowia poinformował, że od 6 grudnia będzie dostępna szczepionka przeciw COVID-19 zaktualizowana dla podwariantu XBB.1.5. Szczepionka będzie dostępna dla wszystkich w wieku >12 lat. Szczepionka jest zalecana szczególnie osobom w wieku ≥60 lat, z niedoborami odporności lub chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz pracownikom ochrony zdrowia. Dostępna będzie szczepionka białkowa podjednostkowa Nuvaxovid (Novavax).

Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, z 4 września 2023 r., rekomendacji WHO z 10 listopada 2023 r., informacji ECDC z 17 sierpnia 2023 r. oraz komunikatu EMA z 31 października 2023 r. wskazuje, priorytetowe grupy, które powinny być objęte szczepieniami przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024:

 • osoby w wieku wiek ≥60 lat,
 • pacjenci z niedoborami odporności lub chorobami współistniejącymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dotyczy osób w wieku ≥12 lat),
 • pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

Od 6 grudnia będzie dostępna  szczepionka zaktualizowana dla podwariantu XBB.1.5 do podania jako kolejna dawka przypominająca szczepienia przeciw COVID-19. Dostępna będzie szczepionka białkowa podjednostkowa Nuvaxovid (Novavax) zaktualizowana do aktualnie dominującego podwariantu XBB.1.5.

Szczepionka Nuvaxovid będzie dostępna również dla osób, które wyrażają chęć zaszczepienia i spełniają warunek wieku (osoby, które ukończyły 12 r.ż.) i od ostatniego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku osób dotychczas nieszczepionych przeciw COVID-19 powyżej 12 roku życia należy podać 2 dawki w odstępie 3 tygodni.

Zalecany odstęp podania kolejnej dawki przypominającej od przyjęcia ostatniej dawki przypominającej w grupie wiekowej 12+ wynosi co najmniej 6 miesięcy.

 

Jakie szczepionki mogą zostać wykorzystane do szczepień przeciw COVID-19?

Szczepionki dostępne w ramach szczepień przeciw COVID-19:

Szczepionka zaktualizowana do aktualnie dominującego podwariantu XBB.1.5.

 • szczepionka białkowa Nuvaxovid (Novavax) zaktualizowana do podwariantu XBB.1.5.

Szczepionki zaktualizowane do podwariantów Omikron BA4-5:

 • szczepionka mRNA Comirnaty BA.4–5 (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer-BioNTech),
 • szczepionka mRNA Comirnaty w dawce dla dzieci Junior (0,6-4 lata) oraz (5-11 lat),
 • szczepionka mRNA Spikevax BA.4–5 (Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5) (Moderna),

Jak zapisać się na szczepienie?

 • Skierowanie na szczepienie jest wystawiane automatycznie przez system  dla osób, które ukończyły 12 r.ż.
 • W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania osoba uprawniona w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek oraz odstęp od przyjęcia ostatniej dawki tj. min. 6 mc.
 • Wykaz przychodni POZ oraz aptek ogólnodostępnych zostanie udostępniony na stronie pacjent.gov.pl.
 • Pacjenci będą mogli zapisać się na szczepienie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (w przypadku gdy punkt szczepień udostępni terminy w e-Rejestracji), lub bezpośrednio w placówce POZ lub aptece ogólnodostępnej.
 • Od 1 grudnia 2023 r. przestaje funkcjonować infolinia do zapisów na szczepienie przeciw COVID-19.

 Pozostałe informacje:

 • Szczepienia przeciw COVID-19 są przeprowadzane w placówkach POZ oraz u osób, które ukończyły 18 r.ż. w aptekach ogólnodostępnych.
 • Szczepienia stanowią kontynuację szczepień wykonywanych w ramach Narodowego Programu Szczepień.
 • Szczepionki do szczepień są zabezpieczane przez Ministra Zdrowia, a koszt usługi (kwalifikacji do szczepienia i jego wykonania) zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Szczepienia mają charakter zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem ministra właściwego do spraw zdrowia.
 • Szczepienia mogą być realizowane niezależnie od złożonej deklaracji wyboru lekarza POZ.
 • Za organizację szczepień przeciw COVID-19 odpowiada kierownik placówki lub osoba upoważniona.
 • Dokumentowanie szczepień zalecanych w e-Karcie Szczepień jest obowiązkowe.

Więcej szczegółów.

Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading