Główny Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnia jak realizował program szczepień przeciw COVID-19

Opublikowano w dniu: 25 października 2023

28 września 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała wyniki kontroli realizacji „Narodowego programu szczepień przeciwko COVID-19”, gdzie negatywnie oceniła m.in. nadzór Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) nad przechowywaniem oraz dystrybucją szczepionek.

W dokumencie z 28 września 2023 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnił na czym polegały powierzone mu zadania w czasie pandemii COVID-19, specyfikę nadzoru nad bezpieczeństwem szczepionek przeciwko COVID-19, a także szczegółowo odniósł się do wszystkich przypadków zgłoszeń wystąpienia wad jakościowych szczepionek lub ich podejrzenia, w których NIK wyraziła zastrzeżenia do działań GIF.

GIF wyjaśnił, że w odniesieniu do szczepionki przeciw COVID-19 firmy Janssen serii XDD955 nigdy nie stwierdzono wady jakościowej. Stąd też nieprawdziwe są dostępne w przestrzeni publicznej informacje jakoby polscy pacjenci otrzymali wadliwą szczepionkę.

Pełna treść oficjalnego stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) wobec wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli „Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19”.

Materiały źródłowe

Pełna treść oficjalnego stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) wobec wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli „Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19”.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading