Jakie szczepienia zalecane są pacjentom z usuniętą śledzioną?

Pacjenci z brakiem śledziony należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zakażeń bakteriami otoczkowymi, szczególnie pneumokokami, meningokokami oraz Haemophilus influenzae typ b (Hib).

Pacjentom z usuniętą śledzioną zalecane są przede wszystkim szczepienia przeciw pneumokokom, meningokokom oraz Hib.

Rodzaje szczepionek wybierane są w zależności od wieku pacjenta oraz wcześniejszej historii szczepień:

  • Szczepienia przeciw pneumokokom. Ze względu na ryzyko wystąpienia inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP), zalecane jest podanie skoniugowanej szczepionki PCV-13 (Prevenar 13). Liczba dawek zależy od wieku pacjenta. Pacjent dorosły powinien zostać zaszczepiony 1 dawką PCV-13, a następnie po upływie co najmniej 8 tyg. 1 dawką szczepionki polisacharydowej PPSV (Pneumovax23).
  • Szczepienia przeciw meningokokom. Ponieważ w Polsce większość  przypadków Inwazyjnej Choroby Meningokokowej (IChM)  wywoływanych jest przez meningokoki grupy B, C i W (z częstością zależną od wieku), w pierwszej kolejności zalecana jest szczepionka przeciw meningokokom grupy B (np. Bexero lub Trumenba), a następnie 4-walentna szczepionka przeciw grupie A, C, W, Y (np. Nimenrix) lub grupie C (np. Neisvac C).
  • Szczepienia przeciw Hib zarejestrowane są dla dzieci do 5 lat. Niemniej jednak, starszym dzieciom oraz dorosłym przygotowującym się do zabiegu usunięcia śledziony lub pacjentom po zabiegu splenektomii zalecane jest podanie 1 dawki szczepionki (np. ActHib lub Hiberix) (wskazanie off-label).

W przypadku planowanego zabiegu usunięcia śledziony, powyższe szczepienia powinny być zrealizowane, co najmniej 2 tygodnie przed zabiegiem. Jeżeli szczepienia nie wykonano przed planowanym zabiegiem lub w sytuacji kiedy splenektomia jest zabiegiem nieplanowanym (np. wynikiem wypadku) szczepienia powinny być przeprowadzone po zabiegu, tak szybko jak to możliwe, po ustabilizowaniu się stanu chorego po operacji usunięcia śledziony.

U dzieci przed zabiegiem usunięcia śledziony, szczepienia powinny być realizowane zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, z uwzględnieniem szczepień przeciw pneumokokom i meningokokom.

U dorosłych bez śledziony, poza ww. szczepieniami zalecane są:

  • szczepienie przeciw grypie (w każdym sezonie),
  • szczepienie przeciw wzw B (3 dawki),
  • szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi szczepionką dTap z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca (dawka przypominająca co 10 lat).

Szczepionki przeciw pneumokokom oraz Hib są obowiązkowe, bezpłatne dla dzieci bez śledziony do 5 r.ż. Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci bez śledziony są odpłatne.

Wszystkie szczepienia dla dorosłych pacjentów bez śledziony należą do grupy zalecanych, odpłatnych.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2021

Powiązane artykuły:

Czy można szczepić osoby z obniżoną odpornością?

Materiały źródłowe
  • CDC: Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Recommended immunization schedule for adults aged 19 years and older – United States, 2015. MMWR, 2015; 64: 91–92.
  • CDC: Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Recommended immunization schedule for persons aged 0 through 18 years – United States, 2017.
  • Kobayashi M., Bennett N.M., Gierke R. i wsp.: Intervals between PCV13 and PPSV23 vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR, 2015; 64: 944–947.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading