Jakie szczepienia zalecane są chorym z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to choroba dróg oddechowych, która objawia się trudnościami w oddychaniu. POChP w Europie dotyczy ok. 10% dorosłych mieszkańców. Zajmuje 4-te miejsce wśród przyczyn wszystkich zgonów, a jej znaczenie najprawdopodobniej będzie rosnąć w miarę starzenia się populacji i ciągłego narażenia na czynniki ryzyka zachorowania. W 90% przypadków POChP łączy się z paleniem papierosów. Czynnikiem sprzyjającym POChP jest również zanieczyszczenie powietrza.

POChP  jest długotrwałą, nieodwracalną chorobą płuc i dróg oddechowych, która powoduje świszczący oddech, duszność, ucisk w klatce piersiowej oraz inne objawy. Ważnym elementem kontroli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest kontrola zaostrzeń, do których prowadzi m.in. infekcyjne zapalenie dróg oddechowych, w tym grypa oraz zakażenia pneumokokowe.

Szczepienia przeciw grypie. Z badań chorych na POChP powyżej 65 roku życia wynika, że szczepienie przeciw grypie zmniejszyło o 70% ryzyko zgonu i o 52% ryzyko hospitalizacji z powodu zapalenia płuc lub grypy, w porównaniu z grupą nieszczepioną. Z kolei z metaanalizy uwzględniającej 11 badań z randomizacją wykazano, że szczepienie przeciw grypie sezonowej zmniejsza liczbę zaostrzeń POChP średnio o 37 epizodów/100 pacjentów w ciągu roku. Szczepienie przeciw grypie zalecane jest co roku, optymalnie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu epidemicznego grypy, jesienią.

Szczepienie przeciw pneumokokom. Chorzy z przewlekłymi chorobami układu oddechowego narażeni są na zwiększone ryzyko pozaszpitalnego zapalenia płuc, pneumokokowego zapalenia płuc oraz Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej. Szczepienie przeciw pneumokokom chorych na przewlekłe choroby płuc, którzy nie ukończyli 65. roku życia, powinno być realizowane przy użyciu szczepionki polisacharydowej PPSV-23. Osoby powyżej 65. roku życia zaleca się zaszczepić w pierwszej kolejności dawką szczepionki skojarzonej PCV-13, a następnie dawką szczepionki polisacharydowej PPSV-23.

Chorzy na POChP wymagają szczególnej ochrony przed grypą oraz zakażeniami pneumokokowymi.

Szczepienia przeciw grypie oraz szczepienia przeciw pneumokokom osób dorosłych z przewlekłymi chorobami płuc należą do szczepień zalecanych (odpłatnych).

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Powiązane artykuły:

Czy można szczepić osoby z obniżoną odpornością?

Materiały źródłowe

Szczepienie dorosłych – co, u kogo i dlaczego? Medycyna praktyczna/Szczepienia.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading