Jakie są różnice pomiędzy dostępnymi skoniugowanymi szczepionkami przeciw pneumokokom?

Na rynku dostępne są 2 skoniugowane szczepionki przeciw pneumokokom, zawierające antygeny najczęściej występujących serotypów pneumokoka:
• 13 walentna szczepionka (PCV13)
• 10 walentna szczepionka (PCV10).

W skład szczepionek wchodzą oczyszczone polisacharydy wybranych typów pneumokoków połączone z białkiem nośnikowym.

Wymienione szczepionki różnią się:

 • liczbą serotypów w składzie
  szczepionka PCV13 zawiera 13 serotypów (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F i 23F),
  szczepionka PCV10 zawiera 10 serotypów (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F i 23F), w tym serotyp 19F zapewnia krzyżową ochronę przeciw 19A,
 • nośnikami białkowymi
  szczepionka PCV13 zawiera 1 nośnik białkowy: CRM197 nietoksyczny wariant toksyny błoniczej,
  szczepionka PCV10 zawiera 3 różne nośniki: białko D bezotoczkowego szczepu H. influenzae, toksoid błoniczy oraz toksoid tężcowy,
 • procesem wytwarzania i złożonością produkcji
 • wskazaniami dotyczącymi wieku osób:
  szczepionka PCV-13 może być podawana dzieciom od 6 tyg. życia, nastolatkom i dorosłym,
  szczepionka PCV-10 może być podawana dzieciom od 6 tyg. do 5 r.ż.

Z dotychczasowych badań wynika, że szacowanie skuteczności szczepionki w oparciu o liczbę znajdujących się w niej serotypów pneumokoka jest niewystarczające. Badania wskazują, że obie szczepionki wykazują porównywalną, wysoką skuteczność w ochronie przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową, zapaleniem płuc i ostrym zapaleniem ucha środkowego w populacji dzieci do 5 r.ż. Dotychczasowe dane nie przesądzają o zdecydowanej wyższości którejkolwiek z nich w profilaktyce ciężkich zakażeń pneumokokowych u małych dzieci.

Obie szczepionki prowadzą do redukcji nosicielstwa serotypami pneumokoka wchodzącymi w skład danej szczepionki. Odnotowujemy również istotne ograniczenie zachorowań wywoływanych przez szczepy pneumokoków oporne na penicylinę i szczepy wielolekooporne. Obie szczepionki indukują zbliżoną odporność populacyjną (obserwujemy mniej zachorowań na IChP wśród dzieci i niezaszczepionych osób starszych).

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii z dnia 30.01.2017 r. w sprawie wyboru szczepionki do powszechnego, bezpłatnego szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom w Polsce w ramach Programu Szczepień Ochronnych. 08.02.2017.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Powiązane artykuły:

Pneumokoki

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading