Gdzie można znaleźć aktualne informacje na temat postępów prac nad szczepionką przeciw COVID-19?

Prace nad opracowaniem szczepionki przeciw COVID-19 rozpoczęto od razu po zsekwencjonowaniu nowego koronawirusa SARS-CoV-2, w styczniu 2020. W marcu 2020 roku rozpoczęto badanie pierwszych potencjalnych preparatów szczepionkowych na modelach zwierzęcych.

Aktualne informacje na temat postępów prac nad szczepionką przeciw COVID-19 udostępnia:

Baza danych WHO o opracowywanych szczepionkach przeciw COVID-19 zawiera szczegółowe informacje o kandydatach na szczepionki COVID-19, w tym:
• tabele z charakterystyką kandydatów na szczepionki COVID-19, będących w fazie badań klinicznych jak i przedklinicznych,
• analizę i wizualizację wybranych rodzajów opracowywanych szczepionek przeciw COVID-19,
• postęp prac dla każdego z produktów szczepionkowych ocenianych w badaniach nieklinicznych i klinicznych,
• odnośniki do opublikowanych raportów dotyczących bezpieczeństwa, immunogenności i skuteczności opracowywanych preparatów,
• najważniejsze informacje o każdym badanym preparacie szczepionkowym,
• możliwość wyszukania szczepionek przeciw COVID-19 według określonych kryteriów, tj. liczba dawek, odstępy, droga podania, etap badania.

W trakcie badań są różne rodzaje preparatów, od dobrze znanych i od lat stosowanych na rynku, jak białkowe szczepionki rekombinowane z adiuwantem, atenuowane zawierające osłabionego wirusa, preparaty z cząstkami wirusopodobnymi, czy też nowe wcześniej niestosowane jeszcze u ludzi na szerszą skalę lub stosowane w ograniczonym zakresie, tj. preparaty mRNA lub wektorowe.

Na świecie wciąż trwają prace nad ponad 200 potencjalnymi preparatami szczepionkowymi przeciw COVID-19.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2022

Powiązane artykuły:

COVID-19

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading