FAQ o realizacji powszechnego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV nastolatek i nastolatków

Pytania dotyczące schematu szczepienia i wieku nastolatek i nastolatków uprawnionych do bezpłatnych szczepień przeciw HPV

Kto jest uprawniony do bezpłatnych szczepień przeciw HPV?

Dziewczęta i chłopcy w wieku 12 i 13 lat (roczniki 2010 i 2011).

Czy dziecku w wieku 14 lat przysługuj bezpłatne szczepienie?

W ramach programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV można zapisać dziecko w wieku 12 i 13 lat (roczniki 2010 i 2011).

Ile dawek szczepionki podajemy?

Podajemy 2 dawki szczepionki, z zachowaniem odstępu od 6 do 12 miesięcy między dawkami. Zalecany odstęp wynosi 6 miesięcy.

Czy data rozpoczęcia szczepienia decyduje o liczbie dawek?

Tak. Szczepienie rozpoczęte przed ukończeniem 14 r.ż. determinuje schemat 2-dawkowy.

Czy nastolatce/nastolatkowi, która/który po podaniu pierwszej dawki ukończył 14 lat, przysługuje bezpłatnie druga dawka szczepionki?

Tak. Program przewiduje zakończenie dwudawkowego schematu szczepienia po ukończeniu 14 lat.

Czy nastolatce/nastolatkowi, która/który po podaniu pierwszej dawki przekroczył zalecany odstęp 6-12 miesięcy i w tym czasie ukończył 14 lat, przysługuje bezpłatnie druga dawka szczepionki?

Tak. Program przewiduje zakończenie dwudawkowego schematu szczepienia po ukończeniu 14 lat. Dotyczy to również sytuacji kiedy odstęp pomiędzy dawkami z różnych przyczyn jest dłuższy niż zalecany 6-12 miesięcy.

Jak kontynuować szczepienie, jeżeli upłynął dłuższy niż zalecany odstęp pomiędzy dwiema dawkami szczepionki?

Należy kontynuować przerwany schemat szczepienia. Nie ma potrzeby powtarzania szczepienia od początku. Jeżeli pierwsza dawka szczepionki została podana dziecku bezpłatnie, druga dawka powinna być również podana bezpłatnie, również sytuacji kiedy odstęp pomiędzy dawkami z różnych przyczyn jest dłuższy niż zalecany 6-12 miesięcy lub dziecko ukończyło 14 lat.

Czy z programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV może skorzystać osoba, która, została zaszczepiona pierwszą dawką szczepionki odpłatnie?

Tak. Dotyczy to sytuacji, kiedy pierwsza dawka szczepionki została podana dziecku w wieku 12 lub 13 lat odpłatnie w 2023 roku, jeszcze przed rozpoczęciem powszechnego programu szczepień.   

Czy w ramach dwudawkowego schematu szczepienia można bezpłatnie podać dawki szczepionki różnych producentów?

Nie zaleca się mieszania dawek różnych szczepionek przeciw HPV w jednym schemacie szczepienia.  

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2023
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading