Czy zalecana jest dawka przypominająca szczepionki przeciw żółtej gorączce?  

Szczepionka przeciw żółtej gorączce jest stosowana od wielu lat i stanowi bezpieczną oraz skuteczną formę profilaktyki choroby. Szczepionka jest preparatem „żywym” zawierającym osłabiony (atenuowany) wirus żółtej gorączki.

Szczepienie przeciw żółtej gorączce jest zalecane dorosłym i dzieciom w wieku ≥9 miesięcy przed podróżą do regionów Ameryki Południowej i Środkowej oraz Afryki, w których występuje transmisja wirusa. Ponadto, wiele krajów wymaga tego szczepienia od podróżnych na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (International Health Regulations – IHR) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

  • Szczepienie obejmuje podanie 1 dawki podawanej podskórnie lub domięśniowo.
  • U większości osób podanie jednej dawki szczepionki zapewnia odporność na wiele lat i nie wymaga się podania dawki przypominającej.
  • Według WHO brak szczepienia przypominającego nie powinno stanowić warunku przekroczenia granic państwowych.

Tylko w indywidualnych przypadkach, w przypadku niewystarczającej odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu podstawowym, po 10 latach należy podać dawkę przypominającą. Zalecenie to dotyczy:

  • kobiet przed kolejną podróżą do regionów zagrożonych żółtą gorączką, które otrzymały szczepionkę w okresie ciąży,
  • osób po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych, przed kolejną podróżą, o ile nie stwierdza się u nich zaburzeń odporności stanowiących przeciwwskazanie do szczepienia,
  • osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) w razie utrzymywania się narażenia na zakażenie wirusem żółtej gorączki.

Zgodnie z zaleceniami amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych szczepienie przypominające można rozważyć u podróżnych, u których minęło ≥10 lat od podania ostatniej dawki szczepionki, planujących wyjazd obarczony szczególnie dużym ryzykiem zakażenia wirusem żółtej gorączki ze względu na trasę, porę roku, planowane aktywności oraz długość pobytu w regionie zagrożonym (np. długi pobyt na terenach wiejskich Afryki Zachodniej w porze deszczowej lub podróż do regionu, w którym występuje ognisko epidemii żółtej gorączki).

Źródła: Yellow fever. 31 May 2023. Key facts. WHO.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2023
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading