Czy szczepionka MMR może być podawana przy alergii na białko jaja kurzego?

W skład szczepionki MMR wchodzą żywe wirusy, które są namnażane  w linii komórkowej fibroblastów kurzych i dlatego nie zawierają  znaczącej ilości białka kurzego;

Szczepionkę MMR można bezpiecznie podawać osobom uczulonym na białko jaja kurzego.

Wirus odry i wirus świnki wchodzące w skład szczepionek MMR przeciw odrze, śwince i różyczce są namnażane w czasie produkcji szczepionki na fibroblastach zarodków kurzych z czym związana jest jedynie śladowa zawartość białka kurzego w szczepionce lub wręcz jego brak. Wyniki badań obserwacyjnych potwierdzają bezpieczeństwo szczepionek MMR podawanych u wszystkich dzieci niezależnie od nasilenia reakcji alergicznej na białko jaja kurzego. Reakcja alergiczna po podaniu szczepionki MMR nie jest związana z alergia na białko jaja kurzego, tylko neomycynę lub żelatynę.

Poniżej przedstawiono reprezentatywne publikacje, gdzie opisano wyniki badań potwierdzających bezpieczeństwo szczepionek MMR u pacjentów z alergią na białko jaja kurzego.

James JM, Burks AW, Roberson PK, Sampson HA. Safe administration of the measles vaccine to children allergic to eggs. New Engl J Med 1995;332:1262-1266.
Autorzy podali szczepionkę MMR w grupie 54 dzieci w wieku 12–63 miesięcy z udokumentowaną alergią na białko jaja kurzego, w tym u 26 u których wcześniej odnotowano reakcję anafilaktyczną na białko jaja kurzego. Nie obserwowano żadnych natychmiastowych lub opóźnionych poważnych działań niepożądanych.  Autorzy w podsumowaniu wskazują, że szczepionkę MMR można bezpiecznie podawać nawet dzieciom z udokumentowaną ciężką alergią na białko jaja kurzego.

Freigang B, Jadavii TP, Freigang DW. Lack of adverse reactions to measles, mumps and rubella vaccine in egg-allergic children. Ann Allergy 1994;73(6):486-488.
Szczepionkę MMR podano 500 dzieciom z alergią na białko jaja kurzego w warunkach ambulatoryjnych. Nie obserwowano reakcji anafilaktycznej. Autorzy w podsumowaniu podkreślają, że alergia na białko jaja kurzego w wywiadzie nie powinna być traktowana jako przeciwwskazanie do podania szczepionki MMR.

Bruno G, Giampietro PG, Grandolfo ME, Milita O, Businco L. Safety of measles immunization in children with IgE-mediated egg allergy. Lancet 1990;335(8691):739.
Badacze podali szczepionkę przeciw odrze 23 dzieciom (śr. wieku 2 lata 5 mies.) z udokumentowaną alergią na białko jaja kurzego. Nie obserwowano żadnych natychmiastowych lub opóźnionych poważnych działań niepożądanych.  Autorzy w podsumowaniu wskazują, że szczepionkę przeciw odrze można bezpiecznie podawać dzieciom z udokumentowaną alergią na białko jaja kurzego.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Powiązane artykuły:

Jakie substancje pomocnicze wchodzą w skład szczepionek?

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading