Czy szczepienia zwiększają ryzyko wystąpienia padaczki?

Nie ma dowodów wskazujących, że szczepienia zwiększają ryzyko wystąpienia padaczki, nie pogarszają również przebiegu padaczki.

Lekarze zalecają szczepienia ochronne wszystkim dzieciom, również obciążonym drgawkami gorączkowymi, padaczką i zespołem Dravet, wskazując kilka podstawowych zasadach przy ich realizacji.

  • W większości przypadków rozpoznana i leczona padaczka nie jest wskazaniem do odraczania szczepień.
  • Dzieci chore na padaczkę dobrze tolerują szczepienia.
  • Wiele zdarzeń występujących w okresie po szczepieniu ma z nimi wyłącznie związek czasowy, a nie przyczynowo-skutkowy.
  • Szczepienia chronią przed chorobami, które mogą mieć niekorzystny wpływ na przebieg padaczki, ponieważ choroby infekcyjne mogą czasowo zwiększać częstotliwość napadów padaczkowych.
  • Szczepienia nie powodują encefalopatii padaczkowych, ale mogą być nieswoistym bodźcem wyzwalającym pojedyncze napady padaczkowe u pacjentów z padaczką o etiologii genetycznej lub strukturalnej.
  • Badania wskazują, że u większości dzieci chorych na padaczkę, u których pierwszy napad padaczkowy wystąpił po szczepieniu, można znaleźć genetyczne lub strukturalne podłoże choroby.
Ostatnia aktualizacja: 25 października 2023
Materiały źródłowe
  • Brown N.J., Berkovic S.F., Scheffer I.E. i wsp.: Vaccination, seizures and vaccine damage. Curr. Opin. Neurol., 2007; 20 (2): 181–187.
  • Craiu D., Rener Primec Z., Lagae L. i wsp.: Vaccination and childhood epilepsies. Eur. J. Paediatr. Neurol., 2022; 36: 57–68.
  • Haberg S.E., Aaberg K.M., Suren P. i wsp.: Epilepsy in children after pandemic influenza vaccination. Pediatrics, 2018; 141 (3): e20170752.
  • Verbeek N.E., Jansen F.E., Vermeer-de Bondt P.E. i wsp.: Etiologies for seizures around the time of vaccination. Pediatrics, 2014; 134 (4): 658–666.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading