EMA zarejestrowała nową szczepionkę przeciw gorączce denga

Opublikowano w dniu: 17 października 2022

Europejska Agencja Leków (EMA) pozytywnie oceniła jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 4-walentnej szczepionki przeciw dendze (Dengue Tetravalent Vaccine (Live, Attenuated) Takeda). Nowa szczepionka o nazwie Qdenga to preparat, który zawiera atenuowane osłabione wirusy dengi (należy do grupy szczepionek „żywych”). Preparat chroni przed gorączką denga wywołaną przez serotypy 1, 2, 3 i 4 wirusa dengi. Szczepionka może być podawana dzieciom od 4 roku życia oraz dorosłym.

Nowa szczepionka 4-walentna zapewnia szerszą ochronę w porównaniu do wcześniej opracowanych szczepionek. Wcześniej opracowana szczepionka mogła być podawana osobom przebywającym na terenach endemicznego występowania choroby, w wieku od 9 do 45 lat z udokumentowanym wcześniejszym zakażeniem wirusem dengi.

Korzyści i bezpieczeństwo nowej 4-walentnej szczepionki oceniono w 19 badaniach klinicznych, w których wzięło udział ponad 27 000 osób w wieku od 15 miesięcy do 60 lat. Badania prowadzono w regionach endemicznego występowania wirusa dengi, jak i krajach nieendemicznych. Z badań tych wynika, że nowa szczepionka zapobiega gorączce, ciężkiej chorobie i hospitalizacji wywołanej przez cztery serotypy wirusa dengi. Potwierdzono profil bezpieczeństwa szczepionki. Wśród zdarzeń niepożądanych najczęściej zgłaszano: bóle w miejscu wstrzyknięcia, bóle głowy, bóle mięśni i ogólne złe samopoczucie.

Nowa szczepionka przeciw dendze zarejestrowana jest w procedurze centralnej jako produkt przeznaczony na rynek krajów UE oraz krajów spoza UE w ramach programu „UE-Leki dla wszystkich” (EU-M4all).

Denga jest ostrą chorobą wirusową, przenoszoną przez ukąszenia komarów. Występują cztery typy serologiczne wirusa, co ma znaczenie dla przebiegu choroby. Wektorem zakażenia jest komar Aedes aegypti, rzadziej inne komary z rodzaju Aedes. Nie ma możliwości przeniesienia zakażenia bezpośrednio z człowieka na człowieka. Denga jest wiodącą przyczyną ciężkich zachorowań i zgonów wśród dzieci w gorącej strefie klimatycznej Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Środkowej i Południowej oraz na wyspach Oceanii. Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie co roku 390 milionów osób jest zakażonych wirusem dengi, od 20 000 do 25 000 osób, głównie dzieci umiera z powodu dengi. Przed 1970 r. tylko dziewięć krajów doświadczyło poważnych epidemii dengi, podczas gdy obecnie choroba jest endemiczna w ponad 100 krajach, w tym w krajach europejskich. Denga jest drugą po malarii najczęściej diagnozowaną przyczyna gorączki wśród podróżnych powracających z krajów o niskich i średnich dochodach.

Choroba u większości zakażonych osób przebiega w postaci łagodnych objawów grypopodobnych. U niewielkiej liczby zakażonych osób rozwijają się ciężkie objawy choroba, z forma krwotoczną i uszkodzeniem narządów. Ryzyko ciężkiej choroby jest wyższe u osób, które zostały zakażone po raz drugi.

Nie znamy skutecznego leczenia przeciw dendze. W Europie odnotowywane są importowane przypadki dengi związane z podróżami do krajów endemicznego występowania choroby. W celu zapobiegania chorobie poza szczepieniami zalecane jest stosowanie repelentów, moskitier i innych środków ochrony przed komarami.

 

Materiały źródłowe
  • New vaccine to protect people in the EU and worldwide against dengue. EMA. News 14/10/2022.
  • Dengue and severe dengue. WHO.
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading